+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si
Slika logotipa z imenom Sofinancira Evropska unija

Slovenščina     Angleščina

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

Fotografija direktorice Zavoda, gospe Bernarde Kokalj

 
 
 
 
 
 
 
 
Spoštovani obiskovalci naše spletne strani.  
 
Zaključujemo šolsko leto 2023/2024, ki je bilo zanimivo, pestro, lepo in tudi zahtevno.  
Zaznamovala ga je obnova in dozidava zavoda, ki se je žal razpotegnila tudi še v to poletje. Hvala predvsem za potrpežljivost osebja v kuhinji in vseh uporabnikov prehrane, saj se nam je začasna jedilnica spremenila v jedilnico za celo šolsko leto. Se pa dela sedaj zaključujejo, odpravljajo se pomanjkljivosti, urejamo še dokumentacijo in predvidoma bomo na prvi šolski dan lahko stopili v novo jedilnico in koristili prostore v novem prizidku. S tem se bo sprostilo  nekaj prostora v obstoječih objektih, tako da bomo vsaj malo lažje zadihali.  
Učencem in dijakom želim, da bodo počitnice čim daljše, da se boste spočili in nabrali novih moči. Preberite kakšno zanimivo knjigo, oglejte si oglejte dober film, pojdite na koncert, predvsem pa pojdite v naravo, v hribe, na morje, na izlete ali pa doma naredite kakšno stvar namesto staršev, saj skrbijo celo šolsko leto za vas.  
Hvala vsem sodelavcem za dobro delo, za premagovanje ovir in reševanje problemov, za urejenost prostorov in okolice.  Tudi vam vsem želim, da si v času dopusta naberete novih moči in da si vzamete čas za tisto, za kar vam med šolskim letom zmanjkuje časa.
Hvala tudi staršem in skrbnikom, da nam zaupate vaše otroke. Želim si, da bi prepoznali napredek vaših otrok, da pri tem vzajemno sodelujemo, si zaupamo in da smo drug drugemu v podporo, ko se pojavijo zahtevnejše situacije.  
Imejte se lepo! Vsem, ki zaključujete sodelovanje z nami pa srečno na novih življenjskih poteh!
 
Bernarda Kokalj
direktorica

AKTUALNO ZA ZGNL

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana – prenova in dozidava

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je v okviru izvajanja projekta »Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana – prenova in dozidava« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost pristopil k celoviti prenovi kuhinje, izgradnji prizidave ob zahodni fasadi obstoječega objekta B4, v kateri se bodo uredili jedilnica ter strokovni učilnici, izgradnji dvoetažne prizidave ob južni fasadi obstoječega objekta B5, v kateri se bodo nahajale ambulante in večnamenska dvorana, nadzidavi B3, kjer bodo urejeni prostori uprave in prenovljene učilnice ter ureditvi parkirnih površin na območju kompleksa. Cilj projekta je pridobitev novih površin izobraževalnih ustanov, ki bodo sledila cilju izgradnje energetsko visoko učinkovitih stavb s potrebo po primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižja od zahteve za skoraj nič-energijsko stavbo. Pri tem se upošteva načelo DNSH, ukrepi bodo načrtovani tako, da ne bodo (bistveno) škodovali okolju. začetek projekta: november 2021 zaključek projekta: december 2024 kvadratura...

Razpis za izvajanje prilagojenega prevoza 2023/2024

OBJAVA RAZPISA ZA IZVAJANJE PRILAGOJENEGA PREVOZA TEŽJE GIBALNO OVIRANEGA DIJAKA ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025 (september 2024 – junij 2025) NAROČNIK      1. Uradno ime: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana      2. Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana 3. Kontaktna oseba: Dušan Marolt (dusan.marolt@zgnl.si ) PREDMET NAROČILA      1. Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: PREVOZ TEŽJE GIBALNO OVIRANEGA DIJAKA V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025      2. Objava naročila: Razpis naročila objavljen na spletni strani ZGNL in portalu javnih naročil      3. Datum objave: 24. 6. 2024      4. Krajši opis naročila: individualen prevoz težje gibalno oviranega dijaka na relaciji CIRIUS Kamnik, Novi trg 43a, 1241 Kamnik (kraj bivanja dijaka med tednom) – ZGNL, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana (kraj šolanja dijaka) in nazaj.      Prevoz mora biti prilagojen potrebam dijaka in njegovemu urniku (ta...

Obrazec za pridobitev brezplačne prehrane za obdobje september – december 2023

Spoštovani starši in skrbniki, na pobudo članov sveta Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana bo zavod v okviru finančnih možnosti Šolskega sklada omogočil brezplačno prehrano od septembra do decembra 2023. Upravičenci ste tisti, ki ste bili prizadeti v ujmi in poplavah v mesecu avgustu. Pravica do brezplačne prehrane pripada vsem otrokom, učencem in dijakom, ki so vključeni v Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, ne glede na dohodek ali premoženje. Vloge sprejemamo najkasneje do 25. januarja 2024. Vabimo vas, da izpolnjeno vlogo s prilogami pošljite na vodjo šolskega sklada  go. Silvo Trebovc: silva.trebovc@zgnl.si. Vloga: Šolski sklad - poplave 2023 Predsednik sveta zavoda Bojan Mord

Razpis za izvajanje prilagojenega prevoza 2023/24

Razpis za izvajanje prilagojenega prevoza V priloženih datotekah prilagamo razpis za izvajanje prilagojenega prevoza težje gibalno oviranega otroka za šolsko leto 2023/2024. Več informacij v priloženih datotekah: Razpis za izvajanje prilagojenega prevoza za dijaka 2023-2024 Obrazec za ponudbo ZGN Ljubljana
Svet zavoda

Svet zavoda

Svet zavoda ima 14 članov.

VEČ …

Svet staršev

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikujeta Svet staršev organizacijske enote Osnovna šola in vrtec in Svet staršev organizacijske enote Srednja šola in dom.

VEČ …

Šolski sklad

Šolski sklad

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je v zavodu je ustanovljen Šolski sklad.

VEČ …

Postopek usmerjanja

Postopek usmerjanja

Iz spletne strani Zavoda za šolstvo smo povzeli nekatere pomembne informacije, ki jih prosim natančno preberite, preden oddate vlogo za usmerjanje na Zavod za šolstvo.

VEČ …

Strokovna izobraževanja

Strokovna izobraževanja

Seznam seminarjev Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana za tekoče šolsko leto.

VEČ …

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep vlade št. 01403-155/2023/4 z dne 9. 1. 2024.
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost