Skupnost gluhih 18. – 24. septembra praznuje mednarodni teden gluhih oseb, 23. septembra pa mednarodni dan znakovnih jezikov. V aktivu tolmačev slovenskega znakovnega jezika smo za ta namen pripravili kratek video prispevek. Vabljeni k ogledu!

 

Nekomu zdaj diši morje, nekomu hribi, nekomu pa ljubezen. Pesem avtorja glasbe Raay Music “Po tebi mi diši ljubezen” je naš dijak Martin Drač pod mentorstvom Maje Kuzma Ganić pretolmačil v slovenski znakovni jezik. Vabljeni k ogledu. 

Bi se radi preprosto učili slovenski znakovni jezik z abecedo in besedo? Potem si oglejte ta posnetek in se naučite nekaj osnov. 

 


SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK 

Slovenski znakovni jezik (SZJ) je jezik, ki ga uporablja večina gluhih v Sloveniji za medsebojno komunikacijo. Ima svojo slovnico in besednjak in je v tem povsem enakovreden drugim jezikom. Uradno se je 4. julija 2021 v Ustavo Republike Slovenije v novem 62.a členu dopolnila pravica do svobodne uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika. 


TOLMAČENJE SZJ 

Po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ki velja od leta 2002, imajo gluhe osebe pravico do tolmačenja iz slovenskega jezika v slovenski znakovni jezik in obratno (10. člen ZUSZJ). Na našem zavodu tako tudi sledimo uresničevanju človekovih pravic, ena od teh je zagotovitev tolmača slovenskega znakovnega jezika gluhim in naglušnim otrokom, učencem, dijakom ter gluhim učiteljem v času pouka in šolske prakse, športnih in kulturnih dnevih, ekskurzijah, izmenjavah. Tolmači tolmačijo tudi video in pisna gradiva za potrebe učiteljeva za izvajanje pouka. Tolmačimo tudi v integraciji, kjer so naši gluhi učenci in dijaki.  

Tolmači, ki so zaposleni v našem zavodu

 • Nataša Kordiš,
 • Sabina Pokovec,
 • Laura Golčar,
 • Petra Božič,
 • Elizabeta Nikolova,
 • Maruša Dolanc,
 • Sabina Šiljak,
 • Staša Stergar,
 • Nika Podlogar,
 • Natalija Bukovec,
 • Nina Orešnik – gluha tolmačica,
 • Petra Rezar – gluha tolmačica,
 • Maja Kuzma Ganić – gluha tolmačica,
 • Samo Dolanc – gluhi tolmač.

Posebnost v našem šolskem prostoru je uvedba gluhega šolskega tolmača slovenskega znakovnega jezika od leta 2017. Gluhi tolmači SZJ tolmačijo našim otrokom in dijakom s podpornim tolmačem. 


TEČAJI SZJ 

Veliko ljudi si želi se naučiti slovenskega znakovnega jezika. V zavodu izvajamo tečaje slovenskega znakovnega jezika od prve do šeste stopnje, ki neprekinjeno potekajo že od leta 1990. Tečaje obiskujejo starši gluhih otrok, učitelji, vzgojitelji, študenti različnih smeri, mladostniki in ostali, ki se želijo naučiti tega jezika. Vsaka stopnja traja 24 ur, po opravljeni stopnji pridobijo udeleženci potrdilo s strani Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana oziroma potrdilo preko Katisa. Tečaj poučujejo zaposleni učitelji in tolmači: Edvard Sikošek, Katja Kranjc, Petra Rezar, Veronika Ciglar, Matic Pavlič in Marjetka Kulovec. 

Prijavo na tečaj najdete tukaj: PRIJAVNICA  


LITERATURE, ki se navezujejo na tolmačenje v šolskem prostoru: 

Zavod RS za šolstvo: Koncept umestitve slovenskega znakovnega jezika v slovenski šolski prostor 

Dr. Marjetka Kulovec: Analiza strategij tolmačenja znakovnega jezika v Sloveniji in njihovega vpliva na razumevanje 

Marjetka Kulovec in Špela Vintar: Percepcija in razumevanje tolmačenja v slovenski znakovni jezik pri gluhih in naglušnih dijakih


SPLETNE POVEZAVE do naših tolmačenih vsebin: