Učitelji za komunikacijo SZJ smo združili moči, da razširimo ljubezen do znakovnega jezika. Zato smo s pomočjo nekaterih učencev ustvarili lepo božično zgodbo. Naj vam naša božično-novoletna oddaja ogreje srca. 

Ob dnevu slovenskega znakovnega jezika smo učitelji za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku v znakovni jezik priredili poezijo pesnika Toneta Pavčka, ki jo je pred leti zapisal in posvetil Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Ob tem dnevu iskreno čestitamo vsem uporabnikom slovenskega znakovnega jezika.

Skupnost gluhih 18. – 24. septembra praznuje mednarodni teden gluhih oseb, 23. septembra pa mednarodni dan znakovnih jezikov. V aktivu tolmačev slovenskega znakovnega jezika smo za ta namen pripravili kratek video prispevek. Vabljeni k ogledu!

Za namen prihajajočih se jesenskih počitnic in praznikov smo v vrtcu ZGNL pripravili in priredili rusko ljudsko pravljico “Razbita buča” v slovenski znakovni jezik in to tudi pretolmačili v govor. Vabljeni k ogledu!

Na pobudo Vrtca ZGNL smo v sodelovanju z Vrtcem Bled in BledTV pravljico priredili in dopolnili v slovenskem znakovnem jeziku. Vabljeni k ogledu.

Bi se radi preprosto učili slovenski znakovni jezik z abecedo in besedo? Potem si oglejte ta posnetek in se naučite nekaj osnov. 


SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK 

Slovenski znakovni jezik (SZJ) je jezik, ki ga uporablja večina gluhih v Sloveniji za medsebojno komunikacijo. Ima svojo slovnico in besednjak in je v tem povsem enakovreden drugim jezikom. Uradno se je 4. julija 2021 v Ustavo Republike Slovenije v novem 62.a členu dopolnila pravica do svobodne uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika. 


TOLMAČENJE SZJ 

Po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ki velja od leta 2002, imajo gluhe osebe pravico do tolmačenja iz slovenskega jezika v slovenski znakovni jezik in obratno (10. člen ZUSZJ). Na našem zavodu tako tudi sledimo uresničevanju človekovih pravic, ena od teh je zagotovitev tolmačenja slovenskega znakovnega jezika gluhim in naglušnim otrokom, učencem, dijakom ter gluhim učiteljem v času pouka in šolske prakse, športnih in kulturnih dnevih, ekskurzijah, izmenjavah, konferencah ipd. ter gluhim staršem, ki imajo otroke v našem zavodu. V letošnjem šolskem letu tolmačimo tudi gluhemu otroku v ljubljanskem Centru Janeza Levca.  

Nalogo tolmačenja opravljajo učitelji za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku in ti tudi tolmačijo video in pisna gradiva za potrebe učiteljeva za izvajanje pouka, pripravijo zanimive video vsebine, ki jih lahko zasledite zgoraj ter spodaj na dnu, kjer so povezave do raznih video vsebin.  

Učitelji za komunikacijo v SZJ, ki so zaposleni v našem zavodu za šolsko leto 2023/24, so 

 • Nataša Kordiš, 
 • Sabina Pokovec, 
 • Laura Golčar, 
 • Petra Božič, 
 • Elizabeta Nikolova, 
 • Maruša Dolanc, 
 • Sabina Šiljak, 
 • Staša Stergar, 
 • Nika Podlogar, 
 • Natalija Bukovec, 
 • Nina Orešnik – gluha učiteljica, 
 • Petra Rezar – gluha učiteljica, 
 • Maja Kuzma Ganić – gluha učiteljica, 
 • Samo Dolanc – gluhi učitelj. 

Posebnost v našem šolskem prostoru je uvedba gluhega šolskega tolmača slovenskega znakovnega jezika leta 2017. Gluhi tolmači SZJ tolmačijo našim otrokom in dijakom s podpornim tolmačem. To traja še danes.  


TEČAJI SZJ 

Veliko ljudi si želi se naučiti slovenskega znakovnega jezika. V zavodu izvajamo tečaje slovenskega znakovnega jezika od prve do pete stopnje z obnovitvenim tečajem, ki neprekinjeno potekajo že od leta 1990. Tečaje obiskujejo starši gluhih otrok, učitelji, vzgojitelji, študenti različnih smeri, mladostniki in ostali, ki se želijo naučiti tega jezika. Vsaka stopnja traja 30 ur, po opravljeni stopnji pridobijo udeleženci potrdilo s strani Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana oziroma potrdilo preko Katisa. Tečaj v šolskem letu 2023/24 poučujejo zaposleni učitelji in tolmači: Katja Kranjc, Maruša Dolanc, Nataša Kordiš, Petra Rezar in Samo Dolanc. 

Prijavo na tečaj najdete tukaj: PRIJAVNICA  


LITERATURE, ki se navezujejo na tolmačenje v šolskem prostoru: 

Zavod RS za šolstvo: Koncept umestitve slovenskega znakovnega jezika v slovenski šolski prostor 

Dr. Marjetka Kulovec: Analiza strategij tolmačenja znakovnega jezika v Sloveniji in njihovega vpliva na razumevanje 

Marjetka Kulovec in Špela Vintar: Percepcija in razumevanje tolmačenja v slovenski znakovni jezik pri gluhih in naglušnih dijakih


SPLETNE POVEZAVE do naših tolmačenih vsebin: