+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

SVETOVALNA SLUŽBA

Predstavitev

Delo šolske svetovalne službe je zelo raznoliko in zajema vse nivoje izobraževanja gluhih, naglušnih, otrok z govorno-jezikovno motnjo in otrok z motnjo avtističnega spektra, in sicer v vseh enotah ter na drugih področjih dejavnosti zavoda:

 • vrtcu
 • osnovni šoli
 • srednji šoli
 • domu Frana Grma
 • svetovanje za gluhe in naglušne otroke in mladostnike v integraciji.

Poleg dela v zavodu svetovalni delavec sodeluje tudi z mnogimi institucijami, ki obravnavajo gluhe in naglušne otroke in mladostnike, otroke z govorno-jezikovno motnjo in avtizmom otroke z motnjo avtističnega spektra.

Delo šolske svetovalne službe

Delo šolske svetovalne službe zajema dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije na področjih izobraževanja , celostnega psihosocialnega razvoja otrok in mladostnikov, kulture vrtca oz. šole, vzgoje, klime, reda ter spodbudnih oz. zaviralnih dejavnikov ožjega ali širšega socialnega okolja:

 • sodelovanje pri sprejemanju novincev v ZGNL
 • svetovalno delo z otroki in mladostniki – individualno in skupinsko
 • individualno in skupinsko svetovalno delo s starši
 • timsko sodelovanje in posvetovalno delo z drugimi strokovnimi delavci in vodstvom zavoda
 • razvojno delo – vodenje projektov, inovacij, sodelovanje pri uvajanju novosti, vodenje seminarjev, posodabljanje individualiziranega programa
 • diagnostika – spremljanje in ocena otrokovega razvoja
 • sodelovanje pri reševanju psihosocialne problematike
 • sodelovanje pri pripravi in evalvaciji individualiziranega programa za otroke s posebnimi potrebami
 • poklicna orientacija in vključevanje v različne izobraževalne programe
 • informiranje, organizacija in izvedba različnih oblik izobraževanja staršev in družin
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami

Svetovalni delavci

Maja Smrekar, socialna delavka — predšolska vzgoja, učenci osnovne, srednje šole in Doma Frana Grma.
Telefonska številka: 01 580 05 07
email: maja.smrekar@zgnl.si

Dušan Kuhar, psiholog — predšolska vzgoja, učenci osnovne šole in Doma Frana Grma.
Telefonska številka: 01 580 05 04
email: dusan.kuhar@zgnl.si

mag. Barbara Lenart Bregar, psihologinja– zadnja triada osnovne šole, srednja šola in Dom Frana Grma.
Telefonska številka: 01 58 00 516
email: barbara.lenart.bregar@zgnl.si

Daniela Doplihar, socialna pedagoginja – predšolska vzgoja, učenci osnovne šole in Doma Frana Grma.
Telefonska številka: 01 58 00 505
email: daniela.doplihar@zgnl.si

Andreja Lamut Gazvoda, socialna pedagoginja- dijaki srednje šole in Doma Frana Grma.
Telefonska številka: 01 58 00 506
email: andreja.lamut.gazvoda@zgnl.si

AKTUALNO

PROJEKTI, KI SO TRENUTNO V TEKU/ON GOING PROJECTS

Erasmus+ (2014), KA2, From zero we start Erasmus+ (2015), KA1, Special plus for us 2015 Erasmus+ (2015), KA1, From hands to head 2015 Erasmus+ (2015), KA2, Jaz zmorem Erasmus+ (2015), KA2, From theory to practice Erasmus+ (2015), KA2, Once upon a time Erasmus+ (2015), KA2, Strategies for inclusion Erasmus+ (2016), KA1, Special skills Erasmus+ (2016), KA1, Special vet Erasmus+ (2016), KA2, Smart child plus Erasmus+ (2016), KA2, Better support, better options Erasmus+ (2017), KA1, Special skills...
Več ...

PRETEKLI PROJEKTI/FINISHED PROJECT

Erasmus+ (2014), KA1, Special plus for us  Erasmus+ (2014), KA1, From hands to head Erasmus+ (2014), KA2, Sign arts Norway grants 2015 Europe for Citizens 2015 COMENIUS: My class business LEONARDO DA VINCI: The great teacher inspires LEONARDO DA VINCI: Wisdom is the daughter of...
Več ...

Obvestilo

SPOŠTOVANI! OBVEŠČAMO VAS, DA JE ZARADI ADAPTACIJSKIH DEL POTRJEVANJE ZDRAVSTVENIH KARTIC PRESTAVLJENO V SPREJEMNICO V AVLI ZAVODA. HVALA ZA RAZUMEVANJE. VODSTVO ZAVODA
Več ...

Razpisna dokumentacija – Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL) – prenova B3, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Narocnik_ESPD ZGNL NMV Razpisni obrazci EPS ZGNL Razpisna dokumentacija EPS ZGNL Razpisni obrazci EPS ZGNL Razpisna dokumentacija EPS ZGNL ZGNL PR-sklop A-racionalizacija (brez garderob) ZGNL PR-sklop B-racionalizacija (samo garderobe) ZGNL PZI - popis v6 strojne_sklop B - B3 sanacija - samo garderobe ZGNL PZI - popis v6 strojne_sklop A - B3 sanacija - brez garderob GOI - sklop B - B3 sanacija - rekapitulacija - t ZGNL PZI - GO_sklop A - B3 RUSITVE - objekt ZGNL PZI - GO_sklop A - B3 SANACIJA...
Več ...

Razpisna dokumentacija – Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana – dozidava in nadzidava, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.

Popisi del ZI grafike Dodatne grafike PZI Strojne in obstoječe PZI Poročila študije in načrti PZI Povezovalni hodnik popravek sheme hodnika sklop B ZGNL načrti...
Več ...

Poročilo o razširjenem energetskem pregledu

Poročilo o razširjenem energetskem pregledu
Več ...

JAVNI POZIV PROMOTORJEM

JAVNI POZIV PROMOTORJEM K PODAJI VLOG O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVEDBO JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA ZA PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA STAVBAH Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana
Več ...

Mednarodno tekmovanje

V Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana se je v času od 19. - 21. 5. 2017 odvijalo mednarodno tekmovanje otrok s posebnimi potrebami iz podobnih zavodov, kot je naš. Sodelovale so ekipe iz Srbije, Hrvaške, Slovaške in Slovenije. Ob tem smo strokovni delavci imeli 1. mednarodno konferenco učiteljev otrok s posebnimi potrebami z naslovom Umetnost pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Tovrstno srečanje je bilo prvo, zato je bilo število udeležencev manjše, vsekakor pa ne zadnje, saj smo se...
Več ...

Najava srečanj za starše

3. 4. 2017 ob 16.00 - Srečanje za starše gluhih in naglušnih otrok, otrok s polževim vsadkom, otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in otrok z motnjami avtističnega spektra Predavata zakonca Leonida Mrgole in dr. Albert Mrgole: Postavljanje meja ter  varen odziv staršev. Lahko si ogledate njuno predavanje o pomenu vzgojnih odzivov, ki sta ga imela maja 2015 v Cankarjevem domu v Ljubljani: http://videolectures.net/pozitivnapsihologija_mrgole_izstekani_najstniki/ 19.-20. 4. 2017- Šola za starše...
Več ...

EVROPSKI ZNAK KAKOVOSTI

Učenci Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, so v šolskem letu 2015/2016 sodelovali v mednarodnem eTwinning projektu Myriem and friends citizens of a better world, ki je prejel nacionalni znak kakovosti. Ker se projekt ponaša z mnogimi odličnimi aktivnostmi, aktivnim in produktivnim povezovanjem ter odlično diseminacijo, ga je Centralna svetovalna služba nagradila tudi z Evropskim znakom kakovosti. Projekt je uvrščen tudi v izbor za Evropsko eTwinning nagrado 2017. Seznam nagrajenih projektov...
Več ...

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava