Knjižnica s svojim gradivom in dejavnostjo podpira vzgojno-izobraževalno in drugo delo Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Nabavlja, hrani, katalogizira in posreduje knjižnično gradivo članom knjižnice. Namenjena je vsem enotam Zavoda: vrtcu in osnovni šoli, srednji šoli in domu, zdravstveni enoti, zaposlenim na mobilni enoti. To pomeni, da jo lahko uporabljajo tako zaposleni kot tudi otroci, učenci in dijaki.

V knjižnici je na voljo za izposojo tako strokovno gradivo, namenjeno predvsem zaposlenim, kakor tudi leposlovno in poučno gradivo, ki si ga izposojajo najpogosteje otroci, učenci in dijaki. Knjižnica ima prav tako nekaj didaktičnega gradiva, hkrati pa ima tudi svojo čitalnico, kjer so na razpolago strokovne in otroške revije. Gradivo je vodeno v sistemu COBISS.

Odprtost knjižnice za izposojo gradiva:

Ponedeljek 7.00–14.30
Torek  7.00–14.30
Sreda  7.00–14.30
Četrtek  7.00–14.30
Petek  7.00–14.00

Knjižničarka izvaja v knjižnici in v razredih ure knjižnično informacijskih znanj, in je koordinator projekta Rastem s knjigo,  Ciciuhec in Cici vesele šole. ZGNL je stalno postajališče Potujoče knjižnice Mestne knjižnice Ljubljana.

Vabljeni v knjižnico!

Nina Janžekovič, Maja Vocovnik, šolski knjižničarki

e-pošta: knjiznica@zgnl.si, nina.janzekovic@zgnl.si, maja.vocovnik@zgnl.si

telefon: (01) 58 00 519