+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

Izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno stran Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL).

Vsem, ki vas zanima dogajanje na spletnih straneh ZGNL, želimo zagotoviti pozitivno uporabniško izkušnjo.
Spletne vsebine se trudimo približati najširšemu krogu uporabnikov, zato le-te sproti prilagajamo najranljivejšim skupinam.

ZGNL se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani ZGNL v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ter Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava.

STOPNJA SKLADNOSTI

Spletišče ZGNL je v največji možni meri skladno z ZDSMA.

Dostopnost

 • Z orodjem SOGO Dostopnost omogočamo izbiro različnih velikosti pisav, barvnih kontrastov, uporabo berljive pisave, podčrtavanje povezav. Orodje se nahaja v desnem zgornjem kotu, mogoče ga je aktivirati s kombinacijo tipk ALT + A.
 • Velikost besedila se lahko v brskalniku spreminja brez izgube pomembnih informacij (CTRL + tipka plus, CTRL + tipka minus).
 • Vsebine so prilagodljive in berljive na različnih napravah in v različnih brskalnikih.
 • Večina slikovnega gradiva je opremljenega z alternativnimi opisi.
 • Vsebine niso časovno omejene.
 • Za iskanje vsebine na spletnih straneh je na voljo polje za iskanje.
 • Vsebine so organizirane v menijih in povezavah. Na vsaki strani se lahko s klikom na gumb DOMOV takoj vrnemo na izhodiščno stran.
 • Vsebina je strukturirana z uporabo označenih naslovov. Pri naslovih in povezavah uporabljamo logična imena.
 • Besedilo je berljivo in razumljivo. V največji možni meri se izogibamo kompleksnim besedilom.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča ZGNL nenehno posodabljamo in izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub vsemu nekatere vsebine še niso dostopne vsem.

 • Objavljeni so še nekateri Wordovi dokumenti, kot so obrazci za prijavo na različne aktivnosti in drugi obrazci, ki jih je potrebno podpisati s strani staršev ali uporabnikov.
 • Nekatera daljša gradiva (letni delovni načrti, poročila, ceniki) so še vedno objavljena v PDF obliki.
 • Na spletnih straneh so še skenirani dokumenti kot so ceniki, energetska izkaznica in/ali dokumenti, ki smo jih prejeli od tretjih oseb.
 • Novice in drugi prispevki objavljeni v preteklih šolskih letih niso pregledani, posledično so možna neskladja s kriteriji dostopnosti.
 • Vsebine nekaterih zaključenih projektov in projektov, ki se v letošnjem letu zaključujejo zaradi nesorazmernega bremena niso pregledane in obstaja možnost neskladij s kriteriji dostopnosti.
 • Vsebine v zvezi z izvajanjem upravnih storitev, zaradi nesorazmernega bremena, niso dostopne tudi v slovenskem znakovnem jeziku.

Dostopne alternative

Vsa vprašanja ali komentarje, povezane s spletno dostopnostjo, prav tako informacije, ki so dostopne na spletnih straneh ZGNL, se lahko dobijo tudi na:

 • telefonski številki: 01 580 0500
 • elektronski pošti: dostopnost@zgnl.si
 • navadni pošti: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
 • osebno na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, Ljubljana

Na obvestila o neskladnosti vsebine oziroma zahteve po dodatnih informacijah, ki jih bomo prejeli na elektronski naslov dostopnost@zgnl.si bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje.

 

Izjava o dostopnosti je bila pripravljena 22. 9. 2020.

Pri oblikovanju izjave smo uporabili metodo samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 22. 9. 2023.

Posodobljeno spletišče je bilo objavljeno v letu 2016.

IZVRŠILNI POSTOPEK

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate opis in povezavo na nedostopno vsebino spletišča Inšpektoratu Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID).

Izvršilni organ za morebitne postopke je:

Republika Slovenija
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID)
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
gp.irsid@gov.si

Inšpektorat za informacijsko družbo | GOV.SI

Dostopnost