+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

 STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA

Zavod za gluhe in naglušne

Vojkova 74, Ljubljana

Fax. 01-56-82-527

E-mail:  dusan.kuhar@zgnl.si

Tel. 01-58-00-504

 

SEZNAM POSODOBITVENIH SEMINARJEV ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA IZ SPLETNEGA KATALOGA za Š.L. 2020/2021

 

Tako kot vsako leto bo tudi za šolsko leto 2020/2021 ZGNL izvajal programe profesionalnega usposabljanja za delavce v vzgoji in izobraževanju v okviru Ministrstva za šolstvo in šport oz. spletnega kataloga (KATIS). Podrobnejše podatke si lahko ogledate na spletnem naslovu Katis-a.

št NASLOV SEMINARJA Št.ur Kotiz.
1 Od čačke do črke 8 5,42
2 Ali je drugače res tako drugače? 8 6,17
3 Metode in oblike dela z gluhim in naglušnim učencem ali dijakom 16 11,32
4 Otrok in mladostnik z avtističnimi motnjami v vzgojno izobraževalnem procesu 16 11,26
5 Slovenski znakovni jezik 1.st 24 22,28
6 Slovenski znakovni jezik 2.st 24 22,28
7 Slovenski znakovni jezik 3.st 24 22,28
8 Slovenski znakovni jezik 4.st 24 22,28
9 Slovenski znakovni jezik 5.st 24 22,28
10 Spregovorimo 16 86,85
11 Strukturirano učenje kot uspešna metoda pri poučevanju otrok z avtističnimi motnjami 16 10,25
12 Umirjanje vedenja po metodi Team Teach za okolja z nižjo stopnjo tveganja 1.stopnja 8 5,42
13 Umirjanje vedenja po metodi Team Teach za okolja z večjo stopnjo tveganja 1.stopnja 16 10,83
14 Umirjanje vedenja po metodi Team Teach za okolja z nižjo stopnjo tveganja 2.stopnja-obnovitev 8 5,42
15 Umirjanje vedenja po metodi Team Teach za okolja z večjo stopnjo tveganja 2.stopnja-obnovitev 8 5,42

Prijave na seminarje so samo elektronske.

Navodila za prijavo:

Udeleženci iz šolstva se v portal Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja – elektronski naslov Katis II.:

prijavljajo s pomočjo uporabniškega imena (osebna davčna številka) in gesla, ki vam ga generira in pošlje ravnatelj/ica. Če gesla niste dobili, opozorite ravnatelja/ico.

S klikom na zgornji naslov se vam odpre VSTOPNA STRAN. Na levi so meniji: UVODNA STRAN, KATALOG PROGRAMOV, ISKANJE PO TEMAH IN KONTAKTI. V zgornjem desnem delu aplikacije je gumb PRIJAVA, ki uporabniku ponudi vnos uporabniškega imena (osebna davčna številka) in gesla za vstop v aplikacijo in NAVODILA ZA DELO.

  1. Ko se prijavite, se levi meni dopolni z VIDEO NAVODILI in MATIČNIMI PODATKI. V VIDEO NAVODILIH si lahko ogledate postopek prijave, evalvacije in urejanja podatkov.
  2. V meniju KATALOG PROGRAMOV/ PRIJAVA/ ODJAVA/EVALVACIJA lahko poiščete in izberete seminar in prijavnico.
  3. S pritiskom na gumb PRIJAVNICA se odpre izbrani program, kjer ima udeleženec možnost izvesti prijavo na ta program. Izberite izpeljavo, potrdite, da želite soglasje ravnatelja, pritisnite gumb POTRDI PRIJAVO in aplikacija bo vašo prijavo prenesla ravnatelju, ki jo mora še potrditi.
  4. V obrazcu MATIČNI PODATKI lahko udeleženec vidi in ureja svoje podatke, ter si spremeni geslo za vstop v aplikacijo.

 

Koordinator:                                                                                                                                                     Direktor:

Dušan Kuhar                                                                                                                                               dr. Boris Černilec

AKTUALNO

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana – prenova in dozidava

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je v okviru izvajanja projekta »Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana – prenova in dozidava« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost pristopil k celoviti prenovi kuhinje, izgradnji prizidave ob zahodni fasadi obstoječega objekta B4, v kateri se bodo uredili jedilnica ter strokovni učilnici, izgradnji dvoetažne prizidave ob južni fasadi obstoječega objekta B5, v kateri se bodo nahajale ambulante in večnamenska dvorana, nadzidavi B3, kjer bodo urejeni...

Razpis za izvajanje prilagojenega prevoza 2023/2024

OBJAVA RAZPISA ZA IZVAJANJE PRILAGOJENEGA PREVOZA TEŽJE GIBALNO OVIRANEGA DIJAKA ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025 (september 2024 – junij 2025) NAROČNIK      1. Uradno ime: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana      2. Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana 3. Kontaktna oseba: Dušan Marolt (dusan.marolt@zgnl.si ) PREDMET NAROČILA      1. Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: PREVOZ TEŽJE GIBALNO OVIRANEGA DIJAKA V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025  ...

Obrazec za pridobitev brezplačne prehrane za obdobje september – december 2023

Spoštovani starši in skrbniki, na pobudo članov sveta Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana bo zavod v okviru finančnih možnosti Šolskega sklada omogočil brezplačno prehrano od septembra do decembra 2023. Upravičenci ste tisti, ki ste bili prizadeti v ujmi in poplavah v mesecu avgustu. Pravica do brezplačne prehrane pripada vsem otrokom, učencem in dijakom, ki so vključeni v Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, ne glede na dohodek ali premoženje. Vloge sprejemamo najkasneje do 25. januarja...

Razpis za izvajanje prilagojenega prevoza 2023/24

Razpis za izvajanje prilagojenega prevoza V priloženih datotekah prilagamo razpis za izvajanje prilagojenega prevoza težje gibalno oviranega otroka za šolsko leto 2023/2024. Več informacij v priloženih datotekah: Razpis za izvajanje prilagojenega prevoza za dijaka 2023-2024 Obrazec za ponudbo ZGN Ljubljana

Program za zgodnjo pomoč družinam z gluhim ali naglušnim otrokom – šola za starše

28. 3. 2023 in 29. 3. 2023 smo organizirali dvodnevni Program za zgodnjo pomoč družinam z gluhim ali naglušnim otrokom - Šolo za starše. Dogodek se je odvijal v prostorih ZGN Ljubljana. Strokovnjaki iz različnih področij, ki so zaposleni na Zavodu in izven, so predstavili teme, ki so pomembne za starše otrok z izgubami sluha. V obliki seminarja smo ponudili teme in informacije, ki se tičejo psiholoških in razvojnih vidikov izgube sluha, pomembnosti komunikacije z otrokom ter čim bolj...

Razpis za izvajanje prilagojenega prevoza

V priloženih datotekah prilagamo razpis za izvajanje prilagojenega prevoza težje gibalno oviranega otroka za šolsko leto 2022/2023. Več informacij v priloženih datotekah: OBJAVA RAZPISA - PREVOZ TEŽJE GIBALNO OVIRANEGA OTROKA PONUDBA - PREVOZ TEŽJE GIBALNO OVIRANEGA OTROKA ZGN Ljubljana

POROČILO O IZVEDBI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA

POROČILO O IZVEDBI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA   ŠOLSKO LETO 2021/22 Podlaga za delo je bil Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22.   Ljubljana, september 2022   Kazalo Kazalo. Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Odgovorne osebe. Svet zavoda. Strokovni organi zavoda. UVODNI DEL. Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Poslanstvo, vizija in prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana....

LETNI DELOVNI NAČRT

LETNI DELOVNI NAČRT ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA 2022/23 Kazalo Kazalo. Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Predstavitev odgovornih oseb. Svet zavoda. Strokovni organi zavoda. Svet staršev. UVODNI DEL. Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Zakonske in druge podlage za delo Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Splošne podlage. Poslanstvo, vizija in prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Poslanstvo. Vizija. Izhodišča in...

Povabilo k sodelovanju za izvrševanje pravic gluhih in naglušnih učencev in dijakov

Povabilo k sodelovanju za izvrševanje pravic gluhih in naglušnih učencev in dijakov

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep vlade št. 01403-155/2023/4 z dne 9. 1. 2024.
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost