Iz spletne strani Zavoda za šolstvo smo povzeli nekatere pomembne informacije o postopku usmerjanja. Prosimo vas, da jih natančno preberete in nato oddate vlogo za usmerjanje na Zavod za šolstvo.

Potek postopka usmerjanja

Vložnik zahteve za uvedbo postopka usmerjanja mora vlogi obvezno priložiti:

  • Razpoložljivo strokovno dokumentacijo (zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in druga poročila).
  • Poročilo vzgojno-izobraževalnega oz. socialnovarstvenega zavoda o otroku.
  • Del strokovne dokumentacije je tudi zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja, razen če tega zaradi njegove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin ni mogoče opraviti. Zapis pogovora z otrokom je del zahteve za uvedbo postopka usmerjanja in ga opravi strokovna služba v vzgojno-izobraževalni ustanovi, ki jo otrok obiskuje.

Starši, ki imate otroke na ZGNL in želite pridobiti potrebno dokumentacijo, izpolnite naslednji obrazec: ZAPROSILO STARŠEV ZA POTREBNO DOKUMENTACIJO OB ZAHTEVI ZA UVEDBO POSTOPKA USMERJANJA. Obrazec lahko natisnete in prinesete/ pošljete po pošti na ZGNL ali na info@zgnl.si

Vključitev v prilagojen program za predšolske otroke s posebnimi potrebami se izpelje na podlagi zapisnika, ki ga pripravi zdravnik specialist pediater oz. multidisciplinarni tim v Centru za zgodnjo obravnavo (le-ta deluje v razvojnih ambulantah zdravstvenih domov).

Pripravila svetovalna služba ZGNL