ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA-VOJKOVA CESTA 74

Prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno jezikovno motnjo

Prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke

Prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi  motnjami

Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom

PODRUŽNICA ZGNL- OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA

Prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno jezikovno motnjo

Prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi  motnjami

PODRUŽNICA ZGNL-OŠ GLOBOKO

Prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami

PODRUŽNICA ZGNL- OŠ NOVE JARŠE

Prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno jezikovno motnjo

Za več informacij se obrnite na: nina.janzekovic@zgnl.si