V okviru učbeniškega sklada si je v knjižnici tudi letošnje šolsko leto mogoče izposoditi učbenike.

Izposoja učbenikov je za učence osnovne šole brezplačna. Domneva se, da si bodo VSI učenci osnovne šole izposodili učbenike. V kolikor si bo učenec učbenike kupil sam, prosim obvestite o tem skrbnico učbeniškega sklada na nina.janzekovic@zgnl.si. Učbenike si izposodijo tudi učenci, ki se šolajo na domu, učbenike vrnejo ob zaključku šolskega leta oz. po opravljenih izpitih.

Dijaki v srednji šoli za izposojo učbenikov plačajo obrabnino, ki znaša največ 25% nabavne cene učbenika. Pred dvigom učbenikov v srednji šoli je potrebno oddati naročilnico, po dvigu pa plačati izposojevalnino/ obrabnino za učbenike po položnici.

Starši, ki zaradi finančne stiske ne zmorejo plačila obrabnine učbenikov, naj prošnjo o oprostitvi plačila naslovijo na svetovalno službo ali na elektronski naslov socialne delavke maja.smrekar@zgnl.si. Predlog delne ali celotne oprostitve  pisno potrdi ravnateljica srednje šole in doma.

Seznam vseh potrebščin, ki jih dijaki in učenci potrebujejo za šolsko delo, vključno z delovnimi zvezki, ki jih kupijo sami, in učbeniki, ki so na voljo v učbeniškem skladu, si lahko ogledate za vsak razred in letnik posebej TUKAJ.