+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

Slovenščina     Angleščina

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

Spoštovani obiskovalci naše spletne strani!

Leto 2022 se počasi izteka, naj bodo praznični dnevi sproščeni in polni medsebojne povezanosti in razumevanja! Novo leto pa naj nam prinese čim več dobrega predvsem pa tudi modrosti in moči, da bomo razreševali tudi kar bo težkega!

Vas pa vabimo, da razmislite in se odločite, da 0,3% dohodnine namenite šolskemu skladu našega zavoda, zato pozorno preberite spodnje vrstice. Hvala vam za vsak vaš prispevek, mi pa obljubimo, da bomo s temi sredstvi ravnali odgovorno in v korist naših otrok.

V Uradnem listu RS 125/2022 je  bil objavljen Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022. Zavod za gluhe in naglušne – šolski sklad je tako upravičen do donacije v višini 0,3 % dela dohodnine.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda:

Če se boste odločali, da boste oddali obrazec po pošti, vam posredujem naslov ljubljanskega in kranjskega Finančnega urada:

  • Finančni urad Ljubljana, p. p. 107, Davčna ulica 1, 1001 Ljubljana;

Prilagam vam obrazca – Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije in navodila za izpolnjevanje omenjene zahteve.

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije

Navodilo za izpolnjevanje zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije

Naprošam vas, da v spodnjo razpredelnico Zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije vnesete naslednje podatke:

  • ime oziroma naziv šolskega sklada: Zavod za gluhe in naglušne;
  • davčna številka: 57421838;
  • maksimalen odstotek namenitve dela dohodnine: 0,3 %.

V upanju, da z delom dohodnine za donacije zberemo čim več sredstev, vas k temu spodbujam in vas lepo pozdravljam.

Bernarda Kokalj

v. d. direktorice

AKTUALNO ZA ZGNL

Razpis za izvajanje prilagojenega prevoza

V priloženih datotekah prilagamo razpis za izvajanje prilagojenega prevoza težje gibalno oviranega otroka za šolsko leto 2022/2023. Več informacij v priloženih datotekah: OBJAVA RAZPISA - PREVOZ TEŽJE GIBALNO OVIRANEGA OTROKA PONUDBA - PREVOZ TEŽJE GIBALNO OVIRANEGA OTROKA ZGN Ljubljana

POROČILO O IZVEDBI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA

POROČILO O IZVEDBI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA   ŠOLSKO LETO 2021/22 Podlaga za delo je bil Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22.   Ljubljana, september 2022   Kazalo Kazalo. Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Odgovorne osebe. Svet zavoda. Strokovni organi zavoda. UVODNI DEL. Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Poslanstvo, vizija in prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Poslanstvo. Vizija. Temeljna izhodišča in usmeritve v letnem delovnem načrtu. Prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Druge naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Zaposleni. NALOGE IN REALIZACIJA DELA. Uvod. Naloge. Šolski koledar. Nacionalni in mednarodni projekti. Uporaba in razvoj slovenskega znakovnega jezika. Sodelovanje s starši. Sodelovanje z zunanjimi institucijami. PRILOGE. Priloga 1: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske enote Osnovna šola in vrtec. Priloga 2:...

LETNI DELOVNI NAČRT

LETNI DELOVNI NAČRT ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA 2022/23 Kazalo Kazalo. Osebna izkaznica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Predstavitev odgovornih oseb. Svet zavoda. Strokovni organi zavoda. Svet staršev. UVODNI DEL. Kratka informacija o Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Zakonske in druge podlage za delo Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Splošne podlage. Poslanstvo, vizija in prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Poslanstvo. Vizija. Izhodišča in usmeritve za letni delovni načrt. Prednostne naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Druge naloge Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Zaposleni (15. 9. 2022) NAČRT DELA V ŠOLSKEM LETU 2022/23. Uvod. Naloge. Šolski koledar. Nacionalni in mednarodni projekti. Uporaba in razvoj slovenskega znakovnega jezika. Sodelovanje s starši. Sodelovanje z zunanjimi institucijami. Spremljanje in uresničevanje letnega delovnega načrta. SEZNAM PRILOG. Priloga 1: Vzgojiteljsko-učiteljski zbor organizacijske...

Povabilo k sodelovanju za izvrševanje pravic gluhih in naglušnih učencev in dijakov

Povabilo k sodelovanju za izvrševanje pravic gluhih in naglušnih učencev in dijakov

Erasmus+ KA229 projekt “Methods used in education of children with multiple disabilities” (Metódy využívané pri edukácii viacnásobne postihnutých detí)

Methods used in education of children with multiple disabilities manual ANJ   Z veseljem predstavljamo končni produkt Erasmus+ projekta KA229 - Partnerstva za izmenjavo med samo šolami, z naslovom "Methods used in education of children with multiple disabilities", v katerem je ZGNL sodeloval s partnerskimi šolami iz Kremnice, Plzna in Krakowa. Na zgornji povezavi je priročnik z metodami in dobrimi praksami, ki so jih sodelujoči v projektu spoznavali pri drugih partnerskih organizacijah. Namenjen je vsem učiteljem in ostalim strokovnim delavcem, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami, ter želijo spoznati nova metode poučevanja. Projekt je sledil dolgoročnemu načrtu razvoja in izobraževanja pedagoškega osebja. Glavni cilj projekta je bil izboljšati obstoječe znanje, pridobiti novo znanje in podpreti motivacijo učiteljev pri poučevanju otrok s posebnimi potrebami. Projekt je trajal 4 leta. Načrtovane so bile 4 mobilnosti na štirih različnih destinacijah (Slovaška, Češka...

ZGNL NA FACEBOOKU

Slovenski znakovni jezik

Slovenski znakovni jezik

Slovenski znakovni jezik je jezik, ki ga uporablja večina gluhih v Sloveniji za medsebojno komunikacijo.

V zavodu izvajamo tečaje slovenskega znakovnega jezika od prve do šeste stopnje.

VEČ …

Svet zavoda

Svet zavoda

Svet zavoda ima 14 članov.

VEČ …

Svet staršev

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikujeta Svet staršev organizacijske enote Osnovna šola in vrtec in Svet staršev organizacijske enote Srednja šola in dom.

VEČ …

Šolski sklad

Šolski sklad

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je v zavodu je ustanovljen Šolski sklad.

VEČ …

Postopek usmerjanja

Postopek usmerjanja

Iz spletne strani Zavoda za šolstvo smo povzeli nekatere pomembne informacije, ki jih prosim natančno preberite, preden oddate vlogo za usmerjanje na Zavod za šolstvo.

VEČ …

Strokovna izobraževanja

Strokovna izobraževanja

Seznam seminarjev Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana za tekoče šolsko leto.

VEČ …

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost