+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

TRAJANJE PROJEKTA

15. 12. 2020 – 14. 12. 2022

Projekt Special VET 2020 je četrti poklicni projekt Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, ki ga prijavljamo po prejemu Listine kakovosti. Sledimo ciljem in evropskemu razvojnemu načrtu, zapisanim v Listini ter povečujemo število mobilnosti.
V projektu bomo izvedli kratkoročne mobilnosti v poklicnem izobraževanju za gluhe in naglušne dijake, dijake z govorno-jezikovno motnjo in avtizmom. V vse štirinajstdnevne mobilnosti dijakov se vključujejo tudi tolmači za slovenski znakovni jezik, razen pri mobilnosti na Finskem, Poljskem in Slovaškem. Prakso za vse usmeritve naše poklicne šole bomo izvedli na Slovaškem, v Litvi, dvakrat v Srbiji, na Poljskem, v Makedoniji, v Italiji in na Finskem. Trajanje vseh mobilnosti bo 14 dni. Vključili bomo 44 dijakov ter 26 spremljevalnih oseb, saj so vsi dijaki osebe s posebnimi potrebami, in sicer: gluhi in naglušni, dijaki z govorno-jezikovno motnjo in dijaki z avtizmom. Usposabljanje osebja v tujini bo potekalo v 13 partnerskih organizacijah iz Italije, Nemčije, Poljske, Slovaške, Litve, Srbije, Finske, Norveške, Grčije in Francije.

Teme obiskov so povezane s poklicnim izobraževanjem dijakov s posebnimi potrebami, specialnimi metodami zanje, spoznavanjem primerov dobre prakse s poudarkom na poklicnem usmerjanju dijakov s posebnimi potrebami in zaposlovanjem teh oseb po zaključenem izobraževanju. Predvidevamo tudi mobilnosti za 4 odrasle gluhe udeležence s tolmačem na Poljsko. Vseh udeležencev teh aktivnosti je 45, med njimi tudi 1 tolmač za znakovni jezik.

Dostopnost