+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

SREDNJA ŠOLA

 

POMEMBNI DATUMI V ŠOLSKEM LETU  2021/22 

MESEC  DATUM  VSEBINA 
SEPTEMBER  1. 9. 2021  Prvi šolski dan – obvestilo na www.zgnl.si  
2. 9. 2021  1. Športni dan 
6. 9. – 31. 12. 2021  PUD, SPI 4. letnik 
13. 9. – 15. 9. 2021  Predstavitveni sestanki z dijaki in njihovimi starši 
16. 9. – 24. 9. 2021  Pridobitev globalne ocene za dijaka, sestanki za pripravo IP za novince 
20. 9. – 1. 10. 2021  PUD, NPI 3. letnik 
28. 9. 2021  Ob 17.30 roditeljski sestanki za VSE oddelke 
OKTOBER  1. 10. 2021  Ob 9.00 konferenca doma 
19. 10. 2021  Ob 17.00 konferenca SŠ 
18. 10. – 22. 10. 2021  Predstavitev izobraževalnih programov SŠ za CSG Maribor 
25. 10. – 29. 10. 2021  JESENSKE POČITNICE 
NOVEMBER  2. 11. – 4. 11. 2021  CŠOD Gorenje – tabor za 1. letnike 
2. 11. 2021  2. Športni dan – razen 1. letniki (tabor) 
5. 11. 2021  Ob 9.00 konferenca doma 
22. 11. – 26. 11. 2021  Predstavitev izobraževalnih programov SŠ za CKSG Portorož, 8. razred ZGNL, 9. razred ZGNL 
16. 11. 2021 

Ob 16.00 konferenca SŠ 

Ob 17.30 popoldanske govorilne ure 

DECEMBER  3. 12. 2021  Ob 9.00 konferenca doma 
13. 12. 2021  Ob 7.30 skupna konferenca doma in SŠ 
27. 12. – 31. 12. 2021  NOVOLETNE POČITNICE 
JANUAR  13. 1. 2022  Dan odprtih vrat srednje šole 
14. 1. 2022  Ocenjevalna konferenca /vse ocene naj bodo zaključene do 13. 1. 2022, do 12.00
17. 1. – 28. 1. 2022  PUD, SSI 4. letnik 
17. 1. – 21. 1. 2022  Čas za vmesno evalvacijo IP 
  SloSkills 
18. 1. 2022 

Ob 16.00 konferenca SŠ  

Ob 17.30 popoldanske govorilne ure 

25. 1. 2022 

Ob 17.00 sestanek karierne orientacije za starše in dijake 3. NPI  

Ob 18.00 sestanek karierne orientacije za starše in dijake 4. SPI 

FEBRUAR  1. 2. 2022  Ob 17.00 sestanek karierne orientacije za starše in dijake 4. in 5. letnikov SSI in PTI 
11. 2. 2022  Ob 9.00 in 15.00 informativni dan 
12. 2. 2022  Ob 9.00 informativni dan 
15. 2. 2022  Ob 17.00 konferenca SŠ 
21. 2. – 25. 2. 2022  ZIMSKE POČITNICE 
28. 2. – 11. 3. 2022  PUD, SSI 3. letnik 
MAREC  4. 3. 2022  Ob 9.00 konferenca doma 
7. 3. – 25. 3. 2022  PUD, SPI 3. letnik 
15. 3. 2022 

Ob 16.00 konferenca SŠ  

Ob 17.30 roditeljski sestanki za VSE oddelke 

28. 3. – 15. 4. 2022  PUD, SPI 2. letnik 
APRIL  1. 4. 2022  Ob 9.00 konferenca doma 
4. 4. – 15. 4. 2022  PUD, NPI 2. letnik 
18. 4. 2022  VELIKONOČNI PONEDELJEK 
19. 4. 2022 

Ob 16.00 konferenca SŠ  

Ob 17.30 popoldanske govorilne ure 

  Lesariada 
  Festival mode in lepote 
28. 4. – 29. 4. 2022  PRVOMAJSKE POČITNICE 
MAJ  6. 5. 2022  Ob 9.00 konferenca doma 
17. 5. 2022  Ob 17.00 konferenca SŠ 
20. 5. 2022  Ob 14.00 Ocenjevalna konferenca za zaključne letnike /vse ocene naj bodo zaključene do 19. 5. 2022, do 14.00
23. 5. – 10. 6. 2022  PUD, SPI 1. letnik 
23. 5. – 27. 5. 2022  Priprave na zaključni izpit in poklicno maturo 
JUNIJ  3. 6. 2022  Ob 9.00 konferenca doma 
14. 6. – 28. 6. 2022  Čas za končno evalvacijo IP 
Druga polovica  Domski izlet (odvisno od vremena) 
22. 6. 2022  Ob 14.00 ocenjevalna konferenca /vse ocene naj bodo zaključene do 22. 6. 2022, do 12.00/ 
23. 6. 2022  3. športni dan 
24. 6. 2022  Podelitev spričeval in proslava  
Do nastopa LD  Urejanje dokumentacije, organizacijski sestanki, sestanki strokovnih aktivov, strokovni zbor – obvestilo sledi 
27. 6. – 31. 8. 2022   POLETNE POČITNICE 

 

STIKI S STARŠI, POPOLDANSKE GOVORILNE URE  IN RODITELJSKI SESTANKI

Učitelji v srednji šoli imajo govorilne ure enkrat tedensko v dopoldanskem času po razporedu, ki je objavljen na spletni strani srednje šole. 

V tem šolskem letu bosta dva roditeljska sestanka za vse oddelke v torek ob 17.30 uri, za točen datum in vsebino sestanka bodo starši obveščeni po e-pošti:

 • september / oktober 2021
 • marec / april 2021

Skupne govorilne ure v popoldanskem času so na tretji delovni torek v mesecu ob 17.30 uri:

–          16. novembra 2020
–          18. januar 2022
–          19. april 2022

V času  popoldanskih govorilnih ur so na razpolago tudi svetovalni delavci in vzgojitelji v domu.

Morebitne spremembe bodo objavljene na spletni strani.

 

ZAVAROVANJE DIJAKOV

Zaradi izvajanja praktičnega pouka, dela na strojih, je za dijake srednje šole nezgodno zavarovanje obvezno. Za zavarovanje poskrbijo starši sami pri katerikoli zavarovalnici.

Za čas delovne prakse in praktičnega izobraževanja v podjetjih so dijaki dodatno zavarovani, to zavarovanje uredi šola. 

 

RAZPOREDITEV ŠOLSKIH UR

Pouk se praviloma prične ob 8.00. Izjema so ponedeljki, ko se v srednji šoli pouk prične ob 8.50.

Praktični pouk se začenja ob 7.10, v popoldanskem času pa ob 13.00.

Izjemoma se lahko pričnejo ob 7.10 tudi ure teoretičnih predmetov.

Praktični pouk v delavnicah in ure športne vzgoje potekajo strnjeno, brez krajših odmorov.

V šolo naj dijaki prihajajo največ 15 minut pred začetkom pouka.

Pouk je organiziran v eni podaljšani izmeni, in sicer:

0. ura 7.10 _ 7.55  
1. ura 8.00 _ 8.45  
2. ura 8.50 _ 9.35  
3. ura 9.40 _ 10.25  
glavni odmor 10.25 _ 10.50  
4. ura 10.50 _ 11.35  
5. ura 11.40 _ 12.25  
6. ura 12.30 _ 13.15  
7. ura 13.20 _ 14.05  
odmor za kosilo 14.05 _ 14.25  
8. ura 14.25 _  15.10  
9. ura 15.15 _ 16.00  
10. ura 16.05 _ 16.50  
11. ura 16.55 _ 17.40  
12.ura 17.45 _ 18.30  
13.ura 18.35 _ 19.20  

 

Delovna praksa in praktično izobraževanje v podjetjih se začenja ob 7.00 oziroma skladno z zahtevo podjetja.

 

GARDEROBNE OMARICE

Dijaki imajo svojo garderobno omarico s ključem, za katerega so odgovorni. Ključ dobijo na začetku šolskega leta pri pri pomočnici ravnateljice srednje šole Romani Kolar. Dijaki zaključnih letnikov ključ vrnejo po končanih šolskih obveznostih.

 

INDIVIDUALNA SLUŠNA IN GOVORNA OBRAVNAVA

Gluhi, naglušni in dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami imajo možnost obiskovati slušne in govorne obravnave, ki potekajo v prostih urah med poukom oziroma pred poukom ali po njem.

Za individualno obravnavo sta potrebna delovni nalog, ki ga izda osebni zdravnik in  zdravstvena kartica.

 

PROGRAMI V SREDNJI ŠOLI

Pouk v srednji šoli izvajamo na štirih nivojih poklicnega izobraževanja:

 • nižje poklicno izobraževanje
 • srednje poklicno izobraževanje
 • srednje strokovno izobraževanje
 • poklicno tehniško izobraževanje.

 

Učenci, ki so uspešno končali osnovno šolsko obveznost in imajo ustrezno odločbo o usmeritvi, se lahko glede na interese, sposobnosti in šolski uspeh odločijo za enega od programov (grafičarstvo, lesarstvo, strojništvo, tekstilstvo in računalništvo) v različnih stopnjah izobraževanja. Šolanje je zaradi posebnosti dela z gluhimi in naglušnimi ter dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami podaljšano:

 • nižje poklicno izobraževanje traja 3 leta
 • srednje poklicno izobraževanje traja 4 leta
 • poklicno tehniško izobraževanje kot nadaljevanje srednjega poklicnega izobraževanja traja 2 leti
 • srednje strokovno izobraževanje traja 5 let.

 

V programe se vključujejo tudi dijaki z avstistično motnjo.

Programi, ki jih izvajamo v šolskem letu 2021/2022:

Program oddelek
program oddelek
NPI – Obdelovalec lesa 1.N, 2.N, 3.N
NPI – Preoblikovalec tekstilij 1.N
NPI – Pomočnik v biotehniki in oskrbi 1.N, 2.N, 3.N
NPI – Pomočnik v tehnoloških procesih 2.N
SPI – Vrtnar 1.F, 2.B, 3.C, 4.B
SPI – Slaščičar 1.F, 4.B
SPI – Gastronomkse in hotelske storitve 1.G, 2.B, 4.C
SPI – Grafični operater 2.B, 3.B
SPI – Mizar 1.B, 2.B, 3.B, 4.B
SPI – Izdelovalec oblačil 2.B, 4.E
SPI – Oblikovalec kovin – orodjar 1.E, 2.B, 3.B, 4.B
SPI – Računalnikar 1.C, 1.Č, 2.C, 3.C, 4.C
SSI – Grafični tehnik 1.A, 2.A
SSI – Medijski tehnik 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A
PTI – Tehnik računalništva 4.D, 5.D
PTI – Lesarski tehnik  
PTI – Grafični tehnik 4.D
PTI – Oblikovalec modnih oblačil 4.D
PTI – Strojni tehnik 4.D. 5.D

 

ODPRTI KURIKUL

Predmetna področja Izvajalec
Slovenski znakovni jezik Marjetka Kulovec, Katja Krajnc
Komunikacija Katja Krajnc, učiteljice slovneščine
Socializacijske in komunikacijske veščine Erika Uršič Modrej
Čustveno opismenjevanje Erika Uršič Modrej
Priprava na življenje Andreja Lamut Gazvoda
Slovenščina učiteljice slovenščine

Posebna znanja računalništva

Posebna znanja lesarstva

Posebna znanja strojništva

Posebna znanja grafičarstva

Posebna znanja tekstilstva

Posebna znanja medijev

Posebna znanja slaščičarstva

Posebna znanja kuharstva

Posebna znanja vrtnarstva

učitelji strokovnih predmetov in praktičnega pouka vseh poklicnih usmeritev

 

PRAKTIČNI POUK

Praktični pouk poteka v delavnicah zavoda in v sodelovanju s Srednjo medijsko in grafično šolo Ljubljana, VIZ Višnja Gora in IRIS Ljubljana.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU IN DELOVNA PRAKSA

Oddelek Število ur Število tednov Datum
1. SPI 114 3 23. 5. do 10. 6. 2022
2. SPI 114 3 28. 3. do 15. 4. 2022
3. SPI 114 3 7. 3. do 25. 3. 2022
4. SPI 570 15 6. 9. do 31. 12. 2021
1. NPI 0 0 /
2. NPI 76 2 4. 4. do 15. 4. 2022
3. NPI 76 2 20. 9. do 1. 10. 2021
3. SSI 76 2 28. 2. do 11. 3. 2022
4. SSI 76 2 17. 1. do 28. 1. 2022
4. PTI 76 2 med počitnicami do 31. 8. 2022

 

PREDMETNIKI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – SPI
                     
  SLO MAT TJA UME ŠPV NAR DRU KOM SZJ ODK
1. 3 3 2 1 2 2 2 1 1 3
2. 3 3 2   2 2 2 1 1 3
3. 3 3 2   2 1 1 1 1 3
4. 3 3 2   2     1 1 7
  GRAFIČNI OPERATER       RAČUNALNIKAR          
  UGO GRP PDP TIS GRD PRA     ARS SAP TEK BAP OOS ITK UUP VIO PRA
1. 3 2 2 3 3 6   1.           4 4 4 5
2. 2 1 1 5 4 10   2. 4 3 3 3         10
3. 2 2 1 5 5 10   3.   5   5 5       10
4.     2 6 5 10   4.   7   3 3       10
  IZDELOVALEC OBLAČIL       MIZAR              
  OST ŽMO OTR NIV PRA       LES OLE OLP STP BIP IZD PRA    
1. 7 5     5     1. 4 4 4       6    
2. 5 7     10     2. 2 4 3 2 2   10    
3.   3 5 7 11     3.   5   4 4 2 12    
4.     6 7 10     4.       2 3 8 12    
                                   
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR 
  TKP MOP EKO OIP OOM CNC ASN OBM POB PRA              
1. 3 3 2 1 3         8              
2. 2   1 2 2 5       10              
3.             4 6 5 12              
4.             3 5 5 10              
                                   

 

 

 

SLAŠČIČAR

   
  IKT VAR POD OSŽ OSB TRP SLA SLD PRA  
1. 2       3 3 4   7  
2. 2   2 2 2 2 4   7  
3.   3 2 2 2 2 5   10  
4.           3 6 4 11  
                                               

 

VRTNAR

   
  IKT VAR POD OSŽ OSB TRP SLA SLD PRA
1. 2       3 3 4   7
2. 2   2 2 2 2 4   7
3.   3 2 2 2 2 5   10
4.           3 6 4 11
  IKT VAR POD OSŽ OSB TRP SLA SLD PRA
1. 2       3 3 4   7
2. 2   2 2 2 2 4   7
3.   3 2 2 2 2 5   10
4.           3 6 4 11

 

  POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE – PTI  
                           
  SLO MAT TJA UME ZGO GEO PSI ŠPV KOM SZJ ODK    
4D 4 3 4 0,8     1,1 2,3 1 1 3    
5D 4 3 4   1,1 1,1   2 1 1      
                           
  GRAFIČNI TEHNIK                  
  FIZ KEM NVS GRP IKT PRT PLT KNI KAI      
4D   1,1 1,5 1,6 1,7   6 3 3      
5D 2,35     3 1 2 6,6 3,3 3,3      
                           
  TEHNIK RAČUNALNIŠTVA              
  KEM FIZ INF RSA VOS UPB RPT ENS        
4D 1,1   1,7 2 2 2            
5D   1,1   3 1 3 4 4,1        
  STROJNI TEHNIK                  
  KEM FIZ BIO INF NKO PIO URE RPT ENS        
4D 1,1   1,1 1,7 4   2            
5D   1,1       1,9 1,9 4 4,1        
                     
  LESARSKI TEHNIK                  
  KEM FIZ TVO TOL KON SOL PPD PTE PRO IZP      
4D 1   1,1 1,8 2,8 1,7   2,6 3        
5D   2,3   1,9     3   3,4 1,7      

 

 

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE – SSI

                           
  MEDIJSKI IN GRAFIČNI TEHNIK              
  SLO TJA MAT ZGO GEO PSI INF FIZ KEM KOM SZJ ODK  
1A 4 3 3 2       2 2 1 1 2  
2A 3 3 3 1       2 2 1 1 1  
3A 4 3 4   2         1 1 3  
4A 4 3 4     2 2     1 1    
5A 3 2 4             1 1    
                           
  MEDIJSKI TEHNIK                  
  GRO GMP KIT IKT TIR MOB ISZ POD SIM MUP PRA    
1A 4 4   2                  
2A 2       4 3 4            
3A 1       5 3 2            
4A     2   5 3     2 2      
5A         3 3 2 2     7    
                           
  GRAFIČNI TEHNIK                  
  GRO GMP KIT IKT GRP TIS GRD GRM SIT OFT POD TEH PRA
1A 4 4   2                  
2A 2       2 2 3 2 2        
3A 1       2 3 2 2 2        
4A     2     1 1     10      
5A                     2 5 10
               
NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – NPI  
                           
OBDELOVALEC LESA   
  SLO MAT DIN ŠPV KOM SZJ ODK TZL ROČ SOL IZD    
1N 2 2 3 2 1 1 4 4 8   4    
2N 2 2 3 2 1 1 4 4 4 4 4    
3N 2 2 3 2 1 1 4 4   8 4    
                                                                                                   

 

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH  
  SLO MAT DIN ŠPV KOM SZJ ODK TES RSN PRM    
1N 2 2 3 2 1 1 4 3 6 8    
2N 2 2 3 2 1 1 4 3 6 8    
3N 2 2 3 2 1 1 4 3 6 8    

 

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ 

  SLO MAT DIN ŠPV KOM SZJ ODK POT PRT ETI VZT ROD
1N 2 2 3 2 1 1 4 4 6 6    
2N 2 2 3 2 1 1 4 4 5 3 4 4
3N 2 2 3 2 1 1 4 4 4 3 5 5
                                 

 

  POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI  
  SLO MAT DIN ŠPV KOM SZJ ODK KDM ČUP PRI OET IPS
1N 2 2 3 2 1 1 4 2 3 3 3 6
2N 2 2 3 2 1 1 4 3 3 2 2 6
3N 2 2 3 2 1 1 4 2 3 3 3 6

 

 

ODDELKI IN RAZREDNIKI

UČITELJI PO PREDMETIH

 

Ime in priimek Predmet (področje) poučevanja Razrednik
Goran Bukarica športna vzgoja 1.Nb
Nataša Strah športna vzgoja 4. D
Sabina Gramc Lokar angleščina 23. A
Marjeta Čampa angleščina 3. C
Marta Slokan slovenščina  
Marjeta Klevže slovenščina 45. A
Tanja Tomšič slovenščina  
Lucija Lipovšek slovenščina  
Klemen Žarn zgodovina, družboslovje 1. N
Erika Uršič Modrej zgodovina, družboslovje, odprti kurikul, aktivno državljanstvo 4. B
Irena Zgonc geografija, družboslovje 2. B
Katja Krajnc odprti kurikul – komunikacija, slovenski znakovni jezik 1. Mb
Marjetka Kulovec odprti kurikul – slovenski znakovni jezik  
Nataša Kordiš strokovni predmet medijev, tolmač v slovenski znakovni jezik  
Zorica Maguša kemija, biologija, naravoslovje 5. D
Dušan Dvorščak matematika 1. B
Samo Soderžnik matematika, fizika 2. N
Katja Kastelic strokovni predmeti računalništva 1. C
Vanja Makarič matematika, strokovni predmeti računalništva 2. C
Romana Kolar strokovni predmeti računalništva  
Dane Porenta strokovni predmeti računalništva 4. C
Matej Mencin strokovni predmeti računalništva 1. Č
Branko Vrečar strokovni predmeti računalništva  
Igor Ljubin strokovni predmeti računalništva  
Marjan Korošec strokovni predmeti strojništva 1. E
Miran Volk strokovni predmeti strojništva  
Ina Čarić strokovni predmeti strojništva 3. B
David Štrukelj strokovni predmeti lesarstva 3. N
Peter Potočnik Hönigsman strokovni predmeti lesarstva  
Matjaž Moder strokovni predmeti lesarstva  
Matevž Stanovnik strokovni predmeti lesarstva  
Boris Tolar strokovni predmeti lesarstva  
Andrej Černe strokovni predmeti lesarstva  
Mateja Lunar Jemec strokovni predmeti grafičarstva in medijev, vodja interesnih dejavnosti  
Bojan Mord strokovni predmeti grafičarstva in medijev, tolmač  
Nataša Hacin strokovni predmeti grafičarstva in medijev, tajnik šolske komisije za zaključni izpit  
Boštjan Zajc strokovni predmeti grafičarstva in medijev 1. A
Aleš Zavrl strokovni predmeti grafičarstva in medijev, tajnik šolske komisije za poklicno maturo  
Zlatka Trbežnik strokovni predmeti tekstilstva  
Silva Trebovc strokovni predmeti tekstilstva  
Klemen Klavčič strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva 1. F
Nikola Savić strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva  
Andreja Šimenc strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva  
Jurij Bizjak strokovni predmeti živilstva 1. G
Ana Arh strokovni predmeti živilstva, naravoslovje  
Maja Zakotnik strokovni predmeti vrtnarstva  
Tone Sitar strokovni predmeti vrtnarstva  
Barbara Lenart Bregar psihologija, DSP  
Andreja Lamut Gazvoda odprti kurikul – priprava na življenje, DSP  
Franci Bider strokovni predmeti ekonomije  
Mateja Železnikar spremljevalec  
Brigita Trpin spremljevalec  
Dušan Marolt spremljevalec  
Elizabeta Nikolova tolmač za slovenski znakovni jezik  
Petra Božič tolmač za slovenski znakovni jezik  
Samo Dolenc tolmač za slovenski znakovni jezik  

 

STROKOVNI AKTIVI

Aktiv Vodja aktiva
Aktiv učiteljev lesarstva David Štrukelj
Aktiv učiteljev strojništva Marjan Korošec
Aktiv učiteljev grafičarstva in tekstilstva Boštjan Zajc
Aktiv učiteljev računalištva Dane Porenta
Aktiv učiteljev matematike in naravoslovnih predmetov Vanja Makarič
Aktiv učiteljev  družboslovja, odprtega kurikula in psihologije Klemen Žarn
Aktiv učiteljev slovenščine, angleščine, komunikacije in slovenskega znakovnega jezika Sabina Gramc Lokar
Aktiv učiteljev športne vzgoje Nataša Strah
Aktiv vzgojiteljev v domu Boža Zagoričnik
Aktiv živilstva Klemen Klavčič
Aktiv spremljevalcev Katarina Lovšin

 

DRUGI STROKOVNI DELAVCI

Ime in priimek Delovno mesto
Romana Kolar / Romana Kolar pomočnica ravnateljice
Barbara Lenart Bregar psihologinja / pomočnica ravnateljice
Maruša Jarc Stergar socialna pedagoginja
Bernarda Banko pedagoginja
Katarina Lovšin strokovna delavka za otroke z avtističnimi motnjami
Tadej Kolar računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
Nina Janžekovič šolska knjižnica
Nataša Hacin, Matjaž Moder organizator delovne prakse in organizator praktičnega usposabljanja z delom
Andreja Lamut Gazvoda izvajalka DSP ur
Špela Osolnik organizator šolske prehrane

 

OCENJEVANJE ZNANJA

ZAKLJUČNI IZPIT

Tajnica šolske komisje za zaključni izpit je Nataša Hacin.

Zaključni izpit opravljajo dijaki zaključnih letnikov v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju. Vsebine zaključnega izpita so enake kot na rednih poklicnih šolah, dijaki imajo pravico do zakonsko opredeljenih olajšav in prilagoditev. Zaključni izpiti so v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku, v skladu s koledarjem o zaključnih izpitih, ki ga pripravi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

  2022  
Dan Datum Aktivnost
četrtek 3. 2.  slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)
ponedeljek   6. 6. slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)
torek 23. 8. slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)

 

Prilagoditve na zaključnem izpitu za gluhe in naglušne:

–       podaljšan čas opravljanja pisnega in ustnega izpita do 50 %,

–       opravljanje izpita s pomočjo tolmača v slovenski znakovni jezik, čas tolmačenja se ne šteje v čas reševanja nalog,

–       kandidatom, ki se sporazumevajo govorno, je treba omogočiti odgledovanje z ustnic,

–       pri slovenščini ocenjevalci upoštevajo težave pri besednem zakladu, pri upoštevanju zvrstnosti, pri sopomenkah in protipomenkah; ne ocenjujejo kvalitete branja in govora,

–       upoštevajo težave pri zanimivosti in izvirnosti obravnave teme, pri frazeologiji in odvisnikih, ter pri uporabi tujk in težjih besed,

–       pri ustnem izpitu so oproščeni glasnega interpretativnega branja, kvaliteta govora se ne ocenjuje.

 

Prilagoditve na zaključnem izpitu za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami:

 • podaljšan čas opravljanja pisnega in ustnega izpita do 50 %,
 • omogočeni pogoji za dobro slušno in vidno prepoznavanje ter koncentracijo,
 • prilagoditve ocenjevanja glede na primanjkljaj oz. motnjo (glasoslovje, fonetika, pisanje esejev, ustno sporočanje),
 • dijak ima možnost, da se na situacijo predhodno ustrezno pripravi (sproščanje) in ima dovolj časa za počasno, tekoče odgovarjanje na vprašanja ter uporabo naučene tehnike kontrole govora,
 • upošteva se znatno povečan strah pred govornimi in socialnimi situacijami,
 • ocenjevalec pozorno spremlja vsebino povedanega in ne način govora, tudi kvalitete glasnega branja ne ocenjuje,
 • dijaku, ki ima specifične težave pri branju in pisanju, je treba omogočiti situacije ustnega in pisnega preverjanja znanja tako, da ima prilagojeno obliko izpitnega gradiva, ne upoštevajo se napake zaradi primanjkljaja oz. specifične motnje branja in pisanja, ima možnost oblikovati kratke, razumljive stavke/povedi, upoštevamo težave pri iskanju ustreznega izraza ali jasne formulacije odgovora (npr. možnost izbire pravilnega odgovora izmed več posredovanih odgovorov), ima možnost opornih točk (npr. podvprašanj) pri izražanju in vsebinskem sporočanju.

 

POKLICNA MATURA

Tajnik šolske komisije za poklicno maturo je Aleš Zavrl.

Ob zaključku poklicno tehniškega in srednjega strokovnega izobraževanja dijaki opravljajo poklicno maturo. Ta poteka pod okriljem Državnega izpitnega centra in je pri slovenščini in matematiki enaka za vse dijake v Sloveniji. Gluhi in naglušni ter dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami (v Zavodu ali integraciji) so deležni z zakonom predpisanih prilagoditev in olajšav.

Poklicno maturo opravljajo iz naslednjih predmetov: slovenščina, matematika, strokovni predmet,  praktični izdelek z zagovorom oz. seminarska ali projektna naloga.

Pravila za izvajanje poklicne mature za kandidate s posebnimi potrebami in v utemeljenih primerih tudi za druge kandidate določi minister, pristojen za šolstvo. Konkretne prilagoditve za posameznega kandidata se določijo skladno z navedenimi pravili, potrdi pa jih Državna komisija za poklicno maturo v obliki sklepa.

    2022
Dan Datum Aktivnosti
ponedeljek 1. 2. 

začetek poklicne mature  –

zimski izpitni rok

sreda 7. 3. seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
torek 4. 5. splošna matura, slovenščina (italijanščina, madžarščina) – esej
sobota 28. 5. začetek splošne in poklicne mature  –  spomladanski izpitni rok
ponedeljek 13. 6.

začetek obdobja ustnih izpitov

(rezerva 5. in 12. 6.)

sreda 6. 7. seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi na spomladanskem izpitnem roku
sreda 24. 8. začetek splošne in poklicne mature  –  jesenski izpitni rok
petek 9. 9. seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni mature na jesenskem izpitnem roku

 

Prilagoditve na poklicni maturi za gluhe in naglušne:

 • opravljanje poklicne mature v dveh zaporednih rokih,
 • podaljšanje časa opravljanja maturitetnega izpita (tudi odmorov, možno je več krajših odmorov),
 • poseben prostor,
 • prirejeni ustni izpit in izpit slušnega razumevanja (oprostitev, branje z ustnic, tolmačenje v znakovni jezik),
 • prilagojen način ocenjevanja (napake, ki so posledica kandidatove motnje, se ne upoštevajo, pri ocenjevanju ocenjevalci sodelujejo s strokovnjaki za komunikacijo s kandidati s posebnimi potrebami).

 

Prilagoditve na poklicni maturi za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami:

 • podaljšan čas opravljanja pisnega in ustnega izpita do 50 %,
 • omogočeni pogoji za dobro slušno in vidno prepoznavanje, za koncentracijo,
  prilagoditve ocenjevanja glede na primanjkljaj oz. motnjo (glasoslovje, fonetika, pisanje esejev, ustno sporočanje),
 • dijak ima možnost, da se na situacijo predhodno ustrezno pripravi (sproščanje) in ima dovolj časa za počasno, tekoče odgovarjanje na vprašanja ter uporabo naučene tehnike kontrole govora,
 • upošteva se znatno povečan strah pred govornimi in socialnimi situacijami,
 • ocenjevalec pozorno spremlja vsebino povedanega in ne način govora, ne ocenjuje kvalitete glasnega branja dijaka, ki ima specifične težave pri branju in pisanju, dijak dobi prilagojeno obliko izpitnega gradiva, upoštevajo se napake glede na primanjkljaj oz. specifično motnjo v branju in pisanju, ima možnost oblikovati kratke, razumljive stavke/povedi, upoštevajo se težave pri iskanju ustreznega izraza ali jasne formulacije odgovora (npr. možnost izbire pravilnega odgovora izmed več posredovanih odgovorov), ima možnost opornih točk (npr. podvprašanj) pri izražanju in vsebinskem sporočanju.

 

OCENJEVALNA OBDOBJA IN IZPITNI ROKI

2022
Dan Datum Aktivnosti
petek 14. 1. zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
ponedeljek – ponedeljek 1. 2. – 1. 3. zimski izpitni rok
petek 20. 5. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za zaključne letnike
ponedeljek 23. 5. razdelitev spričeval za zaključne letnike
torek – petek 24. 5. –  27. 5.

izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letnik)

in priprava na zaključni izpit in poklicno maturo

četrtek 26. 5. začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov v poklicnem izobraževanju (zaključni letnik)
četrtek 23. 6. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike
petek 24. 6. zaključek pouka in razdelitev spričeval za ostale letnike
torek  28. 6. spomladanski izpitni rok
torek – četrtek  16. 8. – 27. 9. jesenski izpitni rok

Dijak se prijavi k izpitu najkasneje pet dni pred izpitnim rokom, odjavi se lahko najkasneje tri dni pred rokom.

 

INTERESNE DEJAVNOSTI V SREDNJI ŠOLI

Interesne dejavnosti v srednji šoli povezane s programom

Interesna dejavnost Izvajalec Termin
seznanjanje dijakov razredniki 1. 9. 2021
1. športni dan učitelja športne vzgoje 2. 9. 2021
Izobraževanje in delavnice za dijake učiteljski zbor 3. 9. 2021
priložnostne razstave vodje strokovnih aktivov celo šolsko leto
predstavitev programov SŠ za CSG Maribor svetovalna služba, učitelji strokovnih predmetov in vzgojitelji 18. – 22. 10. 2021
tabor za dijake prvih letnikov svetovalna služba, razredniki 2. – 4. 11. 2021
predstavitev programov SŠ za CKSG Portorož in CSG Maribor svetovalna služba, učitelji strokovnih predmetov in vzgojitelji 22. – 26. 11. 2021
tehniški dan za ZGN Ljubljana svetovalna služb in učitelji strokovnih predmetov november 2021
strokovne ekskurzije in ogledi vodje strokovnih aktivov celo šolsko leto 
proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti organizacijski odbor 24. 12. 2021
dan odprtih vrat svetovalna služb, učitelji strokovnih predmetov in vzgojitelji 13. 1. 2022
SloSkills – računalniško tekmovanje učitelji računalniške smeri januar 2022
proslava ob kulturnem dnevu organizacijski odbor 4. 2. 2021
2. športni dan učitelja športne vzgoje februar 2022
informativni dan svetovalna služb, učitelji strokovnih predmetov in vzgojitelji 11. – 12. 2. 2022
priprava in tekmovanje iz računalništva učitelji računalniške smeri marec 2022
čistilna akcija dijaška skupnost april 2022
srečanja srednjih šol Slovenije vodje strokovnih aktivov april – maj  2022
mini olimpijada treh zavodov Matevž Stanovnik in drugi april – maj  2022
3. športni dan učitelja športne vzgoje 23. 6. 2022
proslava ob dnevu državnosti organizacijski odbor 24. 6. 2022

 

Interesna dejavnost po izbiri Izvajalec
Skrb za zdrav življenski slog Barbara Lenart Bregar in drugi
Krvodajalstvo Zorica Maguša
Skupina za dekleta Barbara Lenart Bregar, Andreja Lamut Gazvoda
Fotografski krožek Matej Mencin

 

Vodja interesnih dejavnosti je Mateja Lunar Jemec. Za komunikacijo povezano z interesnimi dejavnostmi je aktiven e-naslov: interesnedejavnosti@zgnl.si.

Ostale dejavnosti se bodo odvijale med šolskim letom skladno z učnim načrtom v posameznih programih. 

Oglede sejmov in proizvodnih obratov ter strokovne ekskurzije organiziramo v različnih krajih Slovenije in v tujini po posameznih usmeritvah. Strokovna ekskurzija bo predstavljena dijakom in staršem v programu ekskurzije.

 

SREČANJA ŠOL

Udeležili se bomo srečanja tekstilnih, strojnih, lesarskih, grafičnih in računalniških šol. Soorganizirali bomo srečanja Mini olimpijada med CIRIUS Kamnik in VVZ Višnja gora.

 

ŠPORTNA TEKMOVANJA

Dijaki srednje šole se bodo predvidoma vključevali v tekmovanja v košarki, nogometu, odbojki, atletiki in namiznem tenisu.

 

ŠPORTNI DNEVI

V srednji šoli so predvideni trije športni dnevi, za organizacijo sta zadolžena učitelja športne vzgoje.

 

DIJAŠKA SKUPNOST

V dijaški skupnosti dijaki uresničujejo svoje zamisli in razpravljajo o svojih željah in težavah. Sodelujejo z Dijaško organizacijo Slovenije. Zaželeno je, da v dijaški skupnosti sodelujejo dijaki, ki imajo izoblikovane želje, smisel za sporazumevanje in veselje do razpravljanja. Mentorja dijaške skupnosti sta Ina Čarić in David Štrukelj, predsednik dijaške skupnosti je Žan Živec.

 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH GLUHIH IN NAGLUŠNIH

Glede na zanimanje gluhih in naglušnih oseb za pridobitev višje strokovne izobrazbe ali poklicno prekvalifikacijo organiziramo izobraževanjem odraslih v programih srednjega poklicnega in poklicno tehniškega izobraževanja. Delo predvidoma poteka ob popoldnevih in ob koncu tedna. Udeležencem so na voljo literatura in konzultacije z učitelji. Pri vsakem predmetu udeleženec opravi izpit. Za šolanje odraslih je predvidena šolnina.

Vodja izobraževanja odraslih je Bernarda Kokalj. V šolskem letu 2021/2022 ga bomo izvajali le, če bo vpisanih najmanj 10 kandidatov.

 

Dostopnost