+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

PUBLIKACIJA 2022/2023

 

OSNOVNA ŠOLA

 

ŠOLSKI KOLEDAR ZA OSNOVNO ŠOLO 2022/23

 

Pouk začnemo 1. septembra. Zadnji dan pouka za oddelke devetega razreda je 15. junij, za oddelke od 1. do 8. razreda pa se pouk konča 23. junija.

 

OBDOBJE        TRAJANJE                                           KONFERENCE

prvo                 1. 9. 2022 do 27. 1. 2023                      25. januar RS in 26. januar PS

drugo               1. 2. 2022 do 15. 6. oz. 23. 6. 2023        12. junij za 9. r, 19. junij za RS in 20. junij za PS

 

PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI

Predmetni in popravni izpiti bodo od 16. junija do vključno 29. junija 2023 za učence 9. razreda (prvi rok), od 26. junija do vključno 7. julija 2023 (prvi rok) za učence od 1. do 8. razreda in od 18. do 31. avgusta 2023 (drugi rok) za učence od 1. do 9. razreda.

 

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

Prvi rok: od 3. maja do vključno 15. junija 2023 za učence 9. razreda, od 3. maja do vključno 23. junija 2023 za učence od 1. do 8. razreda.

 

Drugi rok: od 18. avgusta do vključno 31. avgusta 2023 za učence od 1. do 9. razreda.

 

POČITNICE IN PRAZNIKI

Jesenske počitnice:                  31. 10.– 4. 11. 2022

Novoletne počitnice:                 26. 12. 2022 – 2. 1. 2023

Slovenski kulturni praznik:         8. 2. 2023

Informativna dneva:                  17. in 18. 2. 2023

Zimske počitnice:                      6. 2. – 10. 2. 2023

Velikonočni ponedeljek:             10. 4. 2023

Prvomajske počitnice:               27.4. – 2. 5. 2023

Poletne počitnice:                     26. 6.– 31. 8. 2023

 

ODDELKI 2022/23

 

V osnovni šoli deluje 39 oddelkov. Poleg lokacije na Vojkovi cesti 74, učenci obiskujejo pouk tudi v dveh oddelkih na OŠ Alojzija Šuštarja, enem oddelku na OŠ Globoko in enem oddelku na OŠ Nove Jarše.

 

Učenci so vključeni v naslednje programe:

 • prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke,
 • prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami,
 • prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom.

 

 

 

Pouk se na Vojkovi cesti 74 prične ob 8.00.

 

1. ura 8.00 _ 8.45
2. ura 8.50 _ 9.35
glavni odmor 9.35 _ 10.00
3. ura 10.00 _ 10.45
4. ura 10.50 _ 11.35
5. ura        11.40 _ 12.25
6. ura        12.30 _ 13.15
7. ura        13.20 _ 14.05

 

 

Podaljšano bivanje organiziramo po zaključku pouka učencev med 11.35 in 16.35. Učenci so v času, ko jih je največ, razdeljeni v 17 skupin, na OŠ Franceta Bevka pa le v eni skupini.

 

Pouk na OŠ Globoko se začne ob 8.20.

 

1. ura 8.20 _ 9.05
malica 9.05 – 9.30
2. ura       9.30 _ 10.15
3. ura 10.20 _ 11.05
glavni odmor 11.05 _ 11.15
4. ura 11.15 _ 12.00
5. ura        12.05 _ 12.50
6. ura        12.55 _ 13.40

 

Podaljšano bivanje organiziramo po zaključku pouka učencev med 12.55 in 15.30. Učenci so ves čas v eni skupini.

 

Pouk na OŠ Nove Jarše se začne ob 8.20.

 

1. ura 8.20 _ 9.05
malica 9.05 – 9.25
2. ura       9.25 _ 10.10
3. ura 10.15 _ 11.00
4. ura 11.05 _ 11.50
5. ura        11.55 _ 12.40
6. ura        12.45 _ 13.30

 

Podaljšano bivanje organiziramo po zaključku pouka učencev med 12.40 in 16.00. Učenci so ves čas v eni skupini.

 

Pouk na OŠ Alojzija Šuštarja se začne ob 7.45.

1. ura 7.45 _ 8.30
2. ura       8.35 _ 9.20
glavni odmor 9.20 _ 10.00
3. ura 10.00 _ 10.45
4. ura 10.55 _ 11.40
5. ura        11.45 _ 12.30
6. ura        12.35 _ 13.20

 

Podaljšano bivanje organiziramo po zaključku pouka učencev med 12.35 in 16.30.

Starejši učenci imajo svojo garderobno omarico s ključem, za katerega so odgovorni. Ključ dobijo na začetku šolskega leta pri učiteljici Tatjani Vidergar in Špeli Lebeničnik. V primeru izgube ključa, je potrebno poravnati stroške izdelave novega ključa.

 

ZAPOSLENI NA OSNOVNI ŠOLI

 

Osnovna šola:

 

Ime in priimek Predmet (področje) poučevanja Razredništvo
Emanuela Barać Baltić spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Nina Berložnik razredni pouk AM, JV 2. E
Veronika Bohinc OPB  
Anja Božič Grgič učiteljica socialnih veščin, OPB  
Nataša Božič Safran slovenščina 7. E
Cerjak Ivanšek Mojca razredni pouk AM, drugi učitelj, OPB (Globoko)  
Katarina Čamernik matematika 9. C
Valentina Čermelj spremljevalka otrok s posebnimi potrebami, OPB  
Andrej Černe tehnika in tehnologija, izbirni predmeti  
Maruša Dolanc /  
Helena Estabraghi spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Tinka Ferkolj razredni pouk NIS, matematika 6. 7. D
Uroš Gjureč geografija, DDKE 6. A
Melita Gnezda Petrič drugi učitelj GJM, OPB (Nove Jarše)  
Laura Golčar tolmačka za slovenski znakovni jezik  
Sara Habjan OPB  
Nives Horvat /  
Teja Hribar spremljevalka otrok s posebnimi potrebami, OPB  
Maša Ivanjko šport, neobvezni izbirni predmet  
Tajda Ivanjko spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Maša Janež razredni pouk GJM, (OŠ Nove Jarše) 1. 2. M
Maja Jelenko Mlakar pomočnica ravnatelja, matematika  
Ana Jenko razredni pouk AM 4. H
Matjaž Jeruc ravnatelj  
Nina Jesenšek razredni pouk AM, JV 1. E
Maruša Jug razredni pouk AM, OPB 4. E
Dominik Jurca  glasbena umetnost, otroški in mladinski pevski zbor 9. A
Tina Jurko razredni pouk GJM 4. C
Zemka Kečanović spremljevalka otrok s posebnimi potrebami, OPB  
Irena Klančar OPB  
Anja Kleinberger /  
Luka Klemenčič spremljevalec otrok s posebnimi potrebami  
Špela Knez matematika, fizika  
Karmen Kolar spremljevalka otrok s posebnimi potrebami, OPB  
Katja Koprivnikar  pomočnica ravnatelja, matematika  
Darja Koščak razredni pouk GJM, AM, GL, JV  
Nives Krajnc pomočnica ravnatelja, OPB  
Barbara Kunavar Arih razredni pouk AM 3. H
Jaka Lah računalništvo, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti  
Špela Lebeničnik zgodovina, DDKE, OPB  
Živa Logar razredni pouk NIS, OPB 8. F
Jožica Lutar tolmačka za slovenski znakovni jezik (OŠ Cerkno)  
Sergej Maras šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti 8. E
Mateja Mežič razredni pouk AM, JV, OPB (OŠ Globoko) 3. G
Monika Mihelič angleščina  
Urška Mihoci spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Matjaž Moder tehnika in tehnologija  
Peter Modrej šport, izbirni predmeti 7. H
Anja Mravlja OPB  
Helena Nagode razredni pouk AM, JV (OŠ AŠ) 1. 2. 3.J
Lea Nagode razredni pouk GJM 2. C
Nastja Nahtigal druga učiteljica GJM, angleščina, JV (OŠ Nove Jarše)  
Marko Novak razredni pouk AM (OŠ AŠ)  
Slavica Novković drugi učitelj GJM, JV, OPB (OŠ AŠ)  
Andreja Osredkar biologija, gospodinjstvo 7. A
Eva Oven slovenščina 8. H
Eva Pantar angleščina, OPB  
Valentin Pavlič Rebec razredni pouk NIS, OPB 9. F
Valentina Pavlovič angleščina (OŠ Globoko)  
mag. Mitja Perinčič likovna umetnost, izbirni predmeti, ID umetnost 6. Č
Mitja Pintarič spremljevalec otrok s posebnimi potrebami  
Kristina Pirc razredni pouk AM, JV 5. E
Nika Podlogar tolmačka za slovenski znakovni jezik  
Maja Podvršič razredni pouk GL/NAG, OPB 3. 4. 5. B
Barbara Pogačar druga učiteljica AM, OPB  
Sabina Pokovec tolmačka za slovenski znakovni jezik  
Petra Povirk /  
Anja Rajter razredni pouk GJM, JV (OŠ AŠ) 1. 3. K
Kristina Rebec razredni pouk NIS, OPB 8. 9. D
Barbara Rebolj slovenščina  
Petra Rezar likovna umetnost, državljanska in domovinska kultura ter etika, izbirni predmeti, komunikacija, računalništvo, tolmačka slovenskega znakovnega jezika 8. 9. B
Marija Rošer Repas razredni pouk GJM, JV 3. A
Mojca Sečkar razredni pouk AM in GJM (OŠ AŠ)  
Tanja Sever razredni pouk GJM 1. A
Helena Sodja slovenščina, OPB  
Tina Starc razredni pouk GJM, JV 2. A
Staša Stergar /  
Nataša Strah šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti  
Nenad Stropnik tehnika in tehnologija, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti  
Monika Sukić angleščina 8. I
Tadeja Šiberl razredni pouk AM 3. E
Tjaša Šlibar razredni pouk AM, drugi učitelj AM, OPB (OŠ Globoko)  
Aleksandra Šoti /  
Peter Šoti razredni pouk GJM, JV 4. A
Ana Špruk kemija, naravoslovje  
Meta Štampek razredni pouk GL/NAG  
David Štrukelj tehnika in tehnologija  
Blaž Šumak drugi učitelj GJM, OPB  
Tomaž Tičar matematika, računalništvo 6. 7. B
Nely Ugovšek Štrekelj angleščina 6. E
Maja Uranič biologija, gospodinjstvo, organizator šolske prehrane, vodja ZHR  
Natali Veršič naravoslovje, izbirni predmeti 8. A
Kaja Vesel spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Patricija Vičič komunikacija, OPB  
Tatjana Vidergar zgodovina, geografija, OPB  
Nuša Vode razredni pouk GL/NAG, OPB  
Simona Vodenik /  
dr. Katja Vrtačnik Garbas angleščina, izbirni predmeti 6. C
Nataša Zajc Krašovec OPB  
Nika Znoj komunikacijske veščine, socialne veščine, OPB  
Simona Zupan Šmigič razredni pouk GL/NAG, DSP 2. B
Klemen Žarn zgodovina  
Tina Žniderič drugi učitelj AM, OPB (OŠ AŠ)  
Jože Žugec razredni pouk GJM, JV, kolesarski izpit 5. A

 

PREDMETNIKI

 

PREDMETNIK PRILAGOJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE Z ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM ZA GLUHE IN NAGLUŠNE OTROKE

 

 OBVEZNI PROGRAM

 

predmeti / število ur tedensko 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

Skupaj ur

predmeta

 

SLOVENŠČINA

 

6

 

7

 

7

 

5

 

5

 

5

 

4

 

3,5

 

4,5

 

1.631,5

 

MATEMATIKA

 

4

 

4

 

5

 

5

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

1.318,0

 

TUJI JEZIK

  2 2

 

2

 

3

 

4

 

4

 

3

 

3

 

796,0

 

LIKOVNA UMETNOST

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

487,0

 

GLASBENA UMETNOST 

 

2

 

2

 

2

 

1,5

 

1,5

 

1

 

1

 

1

 

1

 

452,0

 

DRUŽBA

       2  3          175,0

 

GEOGRAFIJA

         

 

1

 

2

 

1,5

 

2

 

221,5

 

ZGODOVINA

         

 

1

 

2

 

2

 

2

 

239,0

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA            

 

1

 

1

 

 

70,0

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

 

3

 

3

 

3

           

 

315,0

 FIZIKA                2  2  134,0

 

KEMIJA

             

 

2

 

2

 

134,0

 BIOLOGIJA                1,5  2  116,5

 

NARAVOSLOVJE

         

 

2

 

3

   

 

175,0

 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA        3  3          210,0

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

         

 

2

 

1

 

1

 

 

140,0

 

GOSPODINJSTVO

       

 

1

 

1,5

     

 

87,5

 

ŠPORT

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

2

 

2

 

2

 

834,0

 

IZBIRNI PREDMETI *

           

 

2/3

 

2/3

 

2/3

 

204,0 / 306,0

 

ŠTEVILO PREDMETOV

 6  7  7  8  9  11

 

12/13 /14

 

14/15 /16

 

12/13 /14

 

 

ŠTEVILO UR TEDENSKO

 20  23  24  23,5  25,5  25,5

 

27,0/

28,0

 

27,5/

28,5

 

27,5/

28,5

 

 

 

SKUPAJ VSEH UR

 

                  7.740 / 7.842

 

 

ODDELČNA SKUPNOST

       0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  103,0

* Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

SPECIALNO PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI
predmeti / število ur tedensko 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

skupaj ur

predmeta

 

KOMUNIKACIJA 

 

3

 

2

 

1

 

3

 

1

 

1

 

1,5

 

1

 

1

 

624,0

 

RAČUNALNIŠTVO

 1  1  1  1  1  1  1  1  1  312,0

 

SKUPAJ 

 

4

 

3

 

2

 

4

 

2

 

2

 

2,5

 

2

 

2

 

936,0

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI

 

dnevi dejavnosti / število dni letno 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

skupaj ur

dejavnosti

 

KULTURNI DNEVI

 

4

 

4

 

4

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

150,0

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

135,0

 

TEHNIŠKI DNEVI

 

3

 

3

 

3

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

165,0

 

ŠPORTNI DNEVI

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

225,0

               SKUPAJ VSEH UR  675,0

 

ŠTEVILO TEDNOV DEJAVNOSTI

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 
                 

ŠOLA V NARAVI

 

               

 

 

 

 RAZŠIRJENI PROGRAM

 

program / število ur tedensko 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

•       PRVI TUJI JEZIK

 

 

•       DRUGI TUJI JEZIK

 

•       DRUGI TUJI JEZIK ali

UMETNOST,

RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT,

TEHNIKA

 

2

               
            2 2 2
      2/1 2/1 2/1      

 

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

INTERESNE DEJAVNOSTI

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO 

                 

 

PREDMETNIK PRILAGOJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE Z ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM ZA OTROKE Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI

OBVEZNI PROGRAM

 

predmeti / število ur tedensko

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

Skupaj ur

predmeta

 

SLOVENŠČINA

 

6

 

7

 

7

 

5

 

5

 

5

 

4

 

3,5

 

4,5

 

1.631,5

 

MATEMATIKA

 

4

 

4

 

5

 

5

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

1.318,0

 

TUJI JEZIK

  2 2

 

2

 

3

 

4

 

4

 

3

 

3

 

796,0

 LIKOVNA UMETNOST  2  2  2  2  2  1  1  1  1  487,0

 

GLASBENA UMETNOST 

 

2

 

2

 

2

 

1,5

 

1,5

 

1

 

1

 

1

 

1

 

452,0

 

DRUŽBA

       2  3          175,0

 

GEOGRAFIJA

         

 

1

 

2

 

1,5

 

2

 

221,5

 

ZGODOVINA

         

 

1

 

2

 

2

 

2

 

239,0

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA            

 

1

 

1

 

 

70,0

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

 

3

 

3

 

3

           

 

315,0

 FIZIKA                2  2  134,0

 

KEMIJA

             

 

2

 

2

 

134,0

 BIOLOGIJA                1,5  2  116,5

 

NARAVOSLOVJE

         

 

2

 

3

   

 

175,0

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

     

 

3

 

3

       

 

210,0

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

         

 

2

 

1

 

1

 

 

140,0

 

GOSPODINJSTVO

       

 

1

 

1,5

     

 

87,5

 

ŠPORT

 3  3  3  3  3  3  2  2  2  834,0

 

IZBIRNI PREDMETI *

           

 

2/3

 

2/3

 

2/3

 

204,0 / 306,0

 

ŠTEVILO PREDMETOV

 6  7  7  8  9  11

 

12/13 /14

 

14/15 /16

 

12/13 /14

 

 

ŠTEVILO UR TEDENSKO

 

20

 

23

 

24

 

23,5

 

25,5

 

25,5

 

27/28

 

27,5/

28,5

 

27,5/

28,5

 

 

 

SKUPAJ VSEH UR

 

                  7.740 / 7.842

 

 

 

ODDELČNA SKUPNOST

       0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  103,0

 * Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

 SPECIALNO PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI

 

 

predmeti / število ur tedensko

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

skupaj ur

predmeta

 

KOMUNIKACIJA 

 

3

 

2

 

1

 

3

 

1

 

1

 

1,5

 

1

 

1

 

624,0

 

RAČUNALNIŠTVO

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

315,0

 

SKUPAJ 

 

4

 

3

 

2

 

4

 

2

 

2

 

2,5

 

2

 

2

 

936,0

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI

 

 

dnevi dejavnosti / število dni

letno

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

skupaj ur

dejavnosti

 

KULTURNI DNEVI

 

4

 

4

 

4

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

150,0

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

135,0

 

TEHNIŠKI DNEVI

 

3

 

3

 

3

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

165,0

 

ŠPORTNI DNEVI

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

225,0

               SKUPAJ VSEH UR  675,0

 

ŠTEVILO TEDNOV DEJAVNOSTI

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 
                 

 

ŠOLA V NARAVI

               

 

 

RAZŠIRJENI PROGRAM

 

program / število ur tedensko 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

•       PRVI TUJI JEZIK

 

 

 

•       DRUGI TUJI JEZIK

 

•       DRUGI TUJI JEZIK ali

UMETNOST,

RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT,

TEHNIKA

 2

 

 

 

 

 

             
            2 2 2
      2/1 2/1 2/1      

 

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 INTERESNE DEJAVNOSTI  2  2  2  2  2  2  2  2  2

 

PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO

                 

 

PREDMETNIK PRILAGOJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE Z ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM ZA OTROKE Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI

OBVEZNI PROGRAM

 

Predmeti / število ur tedensko 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Skupaj ur predmeta
SLOVENŠČINA 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1631,5
MATEMATIKA 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318,0
TUJI JEZIK   2 2 2 3 4 4 3 3 796,0
LIKOVNA UMETNOST 2 2 2 2 2 1 1 1 1 487,0
GLASBENA UMETNOST 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452,0
DRUŽBA       2 3         175,0
GEOGRAFIJA           1 2 1,5 2 221,5
ZGODOVINA           1 2 2 2 239,0
DOMOVINSKA  IN DRŽAVLJANSKA  KULTURA IN ETIKA             1 1   70,0
SPOZNAVANJE OKOLJA 3 3 3             315,0
FIZIKA               2 2 134,0
KEMIJA               2 2 134,0
BIOLOGIJA               1,5 2 116,5
NARAVOSLOVJE           2 3     175,0
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA       3 3         210,0
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA           2 1 1   140,0
GOSPODINJSTVO         1 1,5       87,5
ŠPORT 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834,0
IZBIRNI PREDMETI             2/3 2/3 2/3 204/306
SKUPAJ VSEH UR                   7740/7842
ŠTEVILO PREDMETOV 6 7 7 8 9 11 14 16 14  
ŠTEVILO UR TEDENSKO 20 23 24 24 26 26 29,5 30 30  

 

ODDELČNA SKUPNOST       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 103,5

 

SPECIALNOPEDAGOŠKE DEJAVNOSTI

Predmeti / število ur tedensko 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Skupaj ur predmeta

KOMUNIKACIJSKE

VEŠČINE

2 1 1 2 1 1 1 1 1 382
SOCIALNE VEŠČINE 2 2 1 2 1 1 1,5 1 1 434,5
SKUPAJ 4 3 2 4 2 2 2,5 2 2 816,5
 
DNEVI DEJAVNOSTI

 

Dnevi dejavnosti / število dni letno 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Skupaj ur dejavnosti
KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 3 3 150,0
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135,0
TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165,0
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225,0
SKUPAJ VSEH UR                   675,0
ŠTEVILO TEDNOV DEJAVNOSTI 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

 

ŠOLA V NARAVI

 

RAZŠIRJENI PROGRAM

 

Razširjeni program / število ur tedensko 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INTERESNE DEJAVNOSTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 

PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO

PREDMETNIK PRILAGOJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM  

 

OBVEZNI PROGRAM

 

Predmeti 1.r 2.r 3r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r Fond ur
Slovenščina  6 7 7 5 5 5 4 4 4 1633
Tuji jezik             2 2 2 204
Likovna umetnost 1 1 1 2 2 2 2 2 2 519
Glasbena umetnost 2 2 2 2 1 1 1 1 1 452
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318
Tehnika in tehnologija         2 3 4 4 4 583
Gospodinjstvo         2 2 2 2 2 344
Naravoslovje       3 2 2 2 4 3 550
Spoznavanje okolja 3 3 3             315
Družboslovje        2,5 2,5 2,5 4 2 3 569,5
Šport 3 3 3 3 3 3 3 3 3 936
Predmet 1….             1 1 1 102
Oddelčna skupnost  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 137
Število predmetov 7 7 7 8 10 10 11 11 11  
Število ur na teden 19,5 20,5 21,5 23 24 25 29,5 30 30  
Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 34 33  

 

ŠOLA V NARAVI  

 

 

SPECIALNO-PEDAGOŠKA DEJAVNOST

 

 

 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. fond ur 

RAČUNALNIŠKO

OPISMENJEVANJE

      1 1 1        105
SOCIALNO UČENJE  1 1 1 1 1 1       210
Skupaj 1 1 1 2 2 2        

 DNEVI DEJAVNOSTI

 

 

dnevi dejavnosti  / število dni letno

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. skup. ur

 

KULTURNI DNEVI

 

4

 

4

 

4

 

3

 

3

 

3

 

3

 

2

 

3

 

116

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

2

 

104

 

TEHNIŠKI DNEVI

 

3

 

3

 

3

 

4

 

4

 

4

 

4

 

10

 

10

 

180

 

ŠPORTNI DNEVI

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

180

 

SKUPAJ VSEH UR

                   

 

ŠTEVILO DNI DEJAVNOSTI

 

15

 

15

 

15

 

15

 

15

 

15

 

15

 

20

 

20

 

 

RAZŠIRJENI PROGRAM

 

 

 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. fond ur 

DOPOLNILNI IN DODATNI

POUK

2 2 2 2 2 2 2   2 2 624
INTERESNE DEJAVNOSTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 624

JUTRANJE VARSTVO

VARSTVO VOZAČEV 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5       525
PODALJŠANO BIVANJE                    

 

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI ZA STARŠE

 

Popoldanske govorilne ure potekajo praviloma vsak drugi torek v mesecu ob 15.00 in 16.30 (izmenično za razredno in predmetno stopnjo).

 

11. 10. 2022 15. 11. 2022 13. 12. 2022 10. 1. 2023
21. 2. 2023 14. 3. 2023 11. 4. 2023 16. 5. 2023

 

Govorilne ure učiteljev v dopoldanskem času so objavljene na spletni strani. Prosimo, da svoj prihod najavite.

 

Roditeljski sestanki so tri do štirikrat letno. Na roditeljske sestanke in govorilne ure prihajajte redno. Pogovorili se bomo o uspehih in težavah ter napredku vašega otroka.

V času pouka učitelji ne morejo dajati informacij o učencih.

 

 

VARSTVO VOZAČEV IN JUTRANJE VARSTVO

 

Varstvo vozačev za otroke, ki so v nižjem izobrazbenem standardu od 2. do 6. razreda, ter jutranje varstvo, za otroke 1. razredov, se pričenja ob 6.00. Zajtrk je na voljo od 7.00 do 7.15.

Od 7.00 do 8.00 so otroci v jutranjem varstvu in se lahko vključujejo v interesne dejavnosti od 7.30 dalje.

 

 

PODALJŠANO BIVANJE

 

Prične se po zaključku pouka, nadaljuje s kosilom, usmerjenimi dejavnostmi, pisanjem domačih nalog in samostojnim učenjem. Podaljšano bivanje je organizirano do prihoda staršev, najdlje do 16.35.

 

 

DODATNI POUK

 

Je namenjen učencem, ki zmorejo več, da si pridobijo dodatno znanje. Učitelji se bodo individualno dogovarjali z učenci za ure dodatnega pouka.

 

 

DOPOLNILNI POUK

 

Je namenjen učencem, ki določene snovi ne razumejo ali so bili dalj časa odsotni in potrebujejo ponovno razlago. Upoštevajte predloge učiteljev, kateri učenci potrebujejo dopolnilni pouk.

 

 

IZBIRNI PREDMETI V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI

 

V letošnjem letu bomo izvajali naslednje izbirne predmete:

 

Izbirni predmet Učitelj              Razred Ur na teden
Obdelava gradiv – Les Nenad Stropnik 8. F, 8. 9. D, 9. F 1
Obdelava gradiv – Les Nenad Stropnik 7. A, 8. A, 9. A 1
Obdelava gradiv – Les Andrej Černe 7. H, 8. H 1
Urejanje besedil Jaka Lah 6. 7. D, 8. F 1
Urejanje besedil Jaka Lah 7. A, 8. A, 9. A, 9. C 1
Urejanje besedil Jaka Lah 7. E, 7. H 1
Računalniška omrežja Jaka Lah 9. A, 9. C, 8. A 1
Računalniška omrežja Jaka Lah 8. E, 8. H, 8. I 1
Turistična vzgoja dr. Katja Vrtačnik Garbas 7. A, 8. A, 9. A 1
Turistična vzgoja dr. Katja Vrtačnik Garbas 7. E 1
Šport za sprostitev Nataša Strah 6. 7. B, 8. 9. B 1
Šport za sprostitev Peter Modrej 7. A, 9. C 1
Šport za sprostitev Sergej Maras 7. E, 7. H, 8. H 1
Robotika v tehniki Nenad Stropnik 8. E, 8. I 1
Robotika v tehniki Nenad Stropnik 8. 9. D 1
Robotika v tehniki Andrej Černe 9. F 1
Slovenski znakovni jezik 2 mag. Petra Rezar 8. 9. B 1
Življenje človeka na zemlji Uroš Gjureč 8. A 1
Življenje človeka na zemlji Uroš Gjureč 8. E, 8. I 1
Likovno snovanje 1 mag. Mitja Perinčič 7. A 1
Likovno snovanje 1 mag. Mitja Perinčič 7. H, 7. E 1
Likovno snovanje 2 mag. Mitja Perinčič 8. A 1
Likovno snovanje 2 mag. Mitja Perinčič 8. H, 8. I 1
Likovno snovanje 2 mag. Petra Rezar 8. 9. B 1
Likovno snovanje 3 mag. Mitja Perinčič 9. A, 9. C 1
Likovno snovanje 3 mag. Mitja Perinčič 9. F 1
Izbrani šport- odbojka Peter Modrej 7. A, 8. A, 7. H 2
Izbrani šport- odbojka Sergej Maras 9. A, 9. C 1
Izbrani šport- odbojka Nataša Strah 8. 9. D 1
Organizmi v naravi in umetnem okolju Natali Veršič 7. A, 7. B, 8. A, 9. A, 9. C 1
Organizmi v naravi in umetnem okolju Natali Veršič 7. H, 8. H 1
Verstva in etika 3 mag. Petra Rezar 8. 9. B 1
    skupaj 34

 

 

Neobvezni izbirni predmeti

 

Neobvezni izbirni predmet Učitelj              Razredi Ur na teden
Šport Maša Ivanjko 4. A, 4. C 6. C 1
Šport Nataša Strah 6. A, 6. Č 1
Šport Sergej Maras 4. H, 4. E 1
Tehnika Nenad Stropnik 4. C, 5. A 1
Tehnika Nenad Stropnik 6. A, 6. C 1
Računalništvo Jaka Lah 4. A, 4. C 1
Računalništvo Jaka Lah 5. A, 6. A 1
Računalništvo Jaka Lah 6. C, 6. Č 1
Umetnost mag. Mitja Perinčič 4. A, 4. C, 6. A, 6. Č 1
    Skupaj: 9

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

 

 

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljnjem besedilu: nacionalno preverjanje znanja).

 

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda vseh programov enakovrednega izobrazbenega standarda obvezno, za učence nižjega izobrazbenega standarda pa prostovoljno.

 

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika.

 

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.

 

Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.

 

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

 

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

 

Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

 

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

 

Podrobnejše določbe o izvajanju nacionalnega preverjanja znanja izda minister.

 

BRALNA ZNAČKA

 

Med šolskim letom organiziramo šolsko tekmovanje za bralno značko. Koordinatorica mentorjev je Nina Janžekovič. Vsi učenci, ki 9 let tekmujejo za bralno značko, gredo na nagradni izlet.

 

DNEVI DEJAVNOSTI

 

Dnevi dejavnosti v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju

KULTURNI DNEVI 

 

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)

PROSLAVA ob dnevu samostojnosti in enotnosti –

delni KD

 

PROSLAVA  ob dnevu državnosti – delni KD (organizacija SŠ)

23. december 2022

(petek)

 

 

23. junij 2023

(petek)

Tadeja Šiberl, Tina Starc

 

 

Tina Starc, Eva Pantar

 

/

 

 

/

LUTKOVNA predstava

19. januar 2023

(četrtek)

Marija Rošer Repas, Nina Jesenšek 9 eur
GLASBENA prireditev (Festival Bobri)

21. februar 2023

(torek)

Darja Koščak, Lea Nagode 3 eur

OBISK – Nataša Konc Lorenzutti

  + obisk knjižnice (Bibliobus)

25.november 2022

(petek)

Simona Zupan Šmigič,

Barbara Pogačar

Anja Mravlja, Zajc Krašovec

Maja Podvršič

 

/

 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

 

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
UČNA POT – Žabja hiša

6. marec 2023

(ponedeljek)

Darja Koščak, Tina Starc 10 eur
KMETIJA

20., 21. april 2023

(četrtek, petek)

Marija Rošer Repas,

Nina Jesenšek

12 eur
JAHANJE – KK PIP

30., 31. maj 2023

(torek, sreda)

Eva Pantar, Anja Kleinberger 12 eur

 

ŠPORTNI DNEVI 

 

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)

Evropski teden športa – ŠPORTNE DELAVNICE

(ZD Bežigrad) 

26. september 2022

(ponedeljek)

Nina Berložnik, Darja Koščak /

POHOD

Šumberk (Škrateljc)

14. (21.) oktober 2022

(sreda)

Maša Janež, Nina Berložnik 13 eur

Zimski športni dan

SANKANJE (Kandrše, Polževo)

11. januar 2023

(sreda)

Tadeja Šiberl, Nuša Vode 10 eur

POHOD

Tivoli, Rožnik

18. april 2023

(torek)

Tanja Sever, Blaž Šumak 3 eur
VODNE IGRE

22. junij 2023

(četrtek)

Tanja Sever, Blaž Šumak /

 

 

TEHNIŠKI DNEVI 

 

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)

LJUBLJANA

Taka tuka/Zebra gre na Luno

15. marec 2023

(sreda)

Maja Podvršič, Nuša Vode, Barbara Pogačar, Nastja Nahtigal

 

/

GOZDARSKI INŠTITUT

SKAVTI – Zgnl

25. maj 2023

(četrtek)

Maša Janež, Nastja Nahtigal

3 eur

6 eur

ZAKLJUČNI IZLET

19. junij 2023

(ponedeljek)

Nina Berložnik, Simona Zupan Šmigič 30 eur

 

 • OSTALE DEJAVNOSTI
 • 19.-25. september 2022: MEDNARODNI TEDEN GLUHIH (v sklopu ur SOCV in KOMV) – tolmači
 • november 2022: TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (v sklopu ur SPO)
 • 14. 11. 2022: DAN SZJ (v sklopu ur SLJ, KOMV)   – tolmači
 • 3. 2. 2023: PROSLAVA OB KULTURNEM DNEVU (v sklopu ur SLJ) – Prešernov dan – Marija Rošer Repas,  Nina Jesenšek
 • 21. 2. 2023: PUST (v sklopu ur SLJ, SPO, LUM) – telovadnica, povorka – Blaž Šumak
 • januar, februar 2023: 2. SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK Z DELAVNICAMI, PREDAVANJEM ZA STARŠE – v sodelovanju z Zdravstveno enoto – Maja Podvršič
 • 2. april: SVETOVNI DAN ZAVEDANJA  AVTIZMA (v sklopu ur SOCV in KOMV) – Nina Jesenšek in Anja Kleinberger
 • SPANJE V ŠOLI 
 • ČASOPIS ZGODBE NAŠEGA LETA – Eva Oven, Nataša Božič Safran
 • Združenje za moč – delavnice na temo osebnega prostora, spolne nedotakljivosti (Anja Božič Grgič, Manca Bizjak)
 • Plavalni tabor za 3. razred (CŠOD Murska Sobota) – 3. do 6. 1. 2023
 • Tabor za 2. razred (CŠOD Jurček) – 12. do 14. 12. 2022

 

Dnevi dejavnosti v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju

KULTURNI DNEVI

 

DEJAVNOST MESEC/DATUM NOSILEC CENA (€)

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti (organizira SŠ) – 2 uri

 

Proslava ob dnevu državnosti (organizira SŠ) – 3 ure

23. 12. 2022

 

 

 

23. 6. 2023

 

Sara Habjan, Peter Šoti

 
Sara Habjan, Peter Šoti
Gajin svet 2+ Safe.si 15.11.2022 Katja Koprivnikar, Maj Jelenko Mlakar 5 eur
LUTKOVNA PREDSTAVA december Tina Jurko, Jože Žugec 4€

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

 

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
ZOO fotolov oktober Peter Šoti, Ana Jenko 4 EUR
Geoss – morska obala, adrenalinski park september Maja Podvršič, Kristina Pirc prevoz
Škocjanske jame (zaključni izlet) junij Ana Jenko, Tinka Ferkolj prevoz

 

ŠPORTNI DNEVI

 

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Woop 14., 15., 16. 9. Maša Ivanjko Cca 7€ (peš)
Pohod Šmarna Gora oktober Peter Modrej prevoz
Drsanje/pohod marec Sergej Maras 17€/7€
Pohod Kamniška Bistrica maj Peter Modrej prevoz
Atlantis junij Maša Ivanjko 4 EUR

 

 

TEHNIŠKI DNEVI

 

DEJAVNOST MESEC NOSILEC CENA (€)
Praznične delavnice 5. december Maja Jelenko Mlakar, Katja Koprivnikar  /
Dan s psi maj Ana Jenko, Maja Podvršič /
Hiša eksperimentov november Valentin Pavlič Rebec, Maruša Jug 5 EUR
Igriva arhitektura april Meta Štampek, Jože Žugec /

 

Druge dejavnosti:

 • november 2022 – slovenski tradicionalni zajtrk: Maja Uranič, Natali Veršič ( v sklopu ur KOM, NIT, DRU)
 • 14. 11. 2022: DAN SZJ (v sklopu ur SLJ, KOM)
 • 3. 2. 2023 – proslava ob kulturnem dnevu: Kristina Pirc, Maja Podvršič (v sklopu ur SLJ, DRU, KOM)
 • 21. 2. 2023: PUST (v sklopu ur SLJ, SPO, LUM)
 • april: svetovni dan zavedanja  avtizma (v sklopu ur KOM)
 • bralna značka (koordinator: Nina Janžekovič, izvajalci: učitelji OŠ)
 • Vesela šola (Maja Jelenko Mlakar, Katja Koprivnikar)
 • angleška bralna značka (Monika Sukič)
 • opravljanje kolesarskega izpita (Jože Žugec, Tina Jurko, Kristina Pirc)
 • shema šolskega sadja in zelenjave (Maja Uranič)
 • literarni in likovni natečaji (v sklopu ur LUM, KOM)
 • ponovno bo izšel časopis Zgodbe našega leta (Eva Oven, Nataša Božič Safran)
 • LUM material (Marija Rošer Repas, Tina Jurko)

 

Dnevi dejavnosti v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju 

 

KULTURNI DNEVI

 

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
Glasbeno-gledališka predstava Oktober 2022 Dominik Jurca 4 eur
IMPRO delavnice 16.1.2023 Monika Mihelič, Monika Sukič  /
Gajin svet 2 + delavnice safe.si 15.11.2022 Katja Koprivnikar, Maja Jelenko Mlakar 5 eur

 

 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

 

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)

Bioexo– 6.7.r

 

Modra delavnica – 8.9.r

30.9.2022

 

30.9.2022

Ana Špruk, Andreja Osredkar

4,5 eur

 

12, 5 eur

Živalski vrt z delavnicami – 6.,7.r

 

Prirodoslovni muzej z delavnicami – 8.9.r

11.10.2022

 

4.10.2022, 5.10.2022

Natali Veršič, Maja Uranič

5,5 eur + bus

 

6 + prevoz

 

 

Čudežne zverinice 6.-9.r 17.-19.4. 2023 Natali Veršič, dr. Katja Vrtačnik Garbas 7,5 eur

 

 

ŠPORTNI DNEVI

 

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
Woop 14., 15., 16. 9. Maša Ivanjko 7 eur
Pohod Šmarna Gora oktober Peter Modrej prevoz
Drsanje/pohod marec Sergej Maras 17 eur / 7eur
Pohod Kamniška Bistrica maj Peter Modrej prevoz
Atlantis junij Maša Ivanjko 5 EUR

 

TEHNIŠKI DNEVI

 

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)

Hiša eksperimentov – 6.7.r + nis

 

Astronomski observatorij Golovec

 

22.9.2022

Živa Logar, Katarina Čamernik,

Špela Knez

6 eur

 

 

Samo prevoz

Šolski muzej – za vse marec Nenad Stropnik, Tomaž Tičar 11 €+ prevoz
Lesarius  (7-čutni muzej)- v 2 delih 4. 4. in 5. 4. 2023 Uroš Gjureč, Tatjana Vidergar prevoz
Delavnice v mestnem muzeju (Gremo v srednji vek) 13.,14. 4. 2023 Tatjana Vidergar, Špela Lebeničnik 5 eur

 

TEHNIŠKI DNEVI za 8. in 9. razred NIS

 

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
Festival Igraj se z mano Junij 2023 Kristina Rebec, Živa Logar /
Obisk trgovinice Zebra gre na Luno   Kristina Rebec, Živa Logar /
Božične delavnice December 2022 Kristina Rebec, Živa Logar  /
Karierna orientacija November 2022 Kristina Rebec, Živa Logar /
Slovenski tradicionalni zajtrk November 2022 Kristina Rebec, Živa Logar /
Gajin svet 2 + delavnice safe.si 15.11.2022 Katja Koprivnikar, Maja Jelenko Mlakar 5 eur

 

DEJAVNOST DATUM NOSILEC CENA (€)
Film kot umetnost April 2023 Valentin Pavlič Rebec /
Življenje nekoč in danes Januar 2023 Valentin Pavlič Rebec /
Čistilna akcija Oktober 2022 Valentin Pavlič Rebec /
Karierna orientacija November 2022 Valentin Pavlič Rebec /
Tradicionalni slovenski zajtrk November 2022 Valentin Pavlič Rebec /
Skrb za zdravje Glede na termin zobne preventive Valentin Pavlič Rebec/Kristina Rebec 5 eur

 

ZAKLJUČNI IZLET  6. – 9. razred
Adrenalinski park Geoss Junij 2023 16 eur + prevoz

 

DEJAVNOSTI V OKVIRU IZBIRNIH PREDMETOV

ONU – Natali Veršič
8.10. 2022 (rezervni termin 15.10.2022) Ogled Kmetije 20 eur
20.5.2023 Zavetišče za živali Gmajnice 1 eur
TVZ, ŽČZ – dr. Katja Vrtačnik Garbas, Uroš Gjureč
Junij 2023 Celodnevna ekskurzija na Primorsko (pokopališče školjk, akvarij, Koper, Piran, Strunjanski klif) 3,5 eur (akvarij) + prevoz
Februar 2023 Sejem Alpe – Adria /

 

Sodelovali bomo pri:

 • Proslava ob Kulturnem dnevu: Patricija Vičič, Barbara Rebolj
 • Šola v naravi za 7. razred – Kocljevina, pomlad 2023 (vodja: Tomaž Tičar)
 • Matematično tekmovanje Kenguru za 6.-9.razred – Špela Knez
 • Tabor za devetošolce Zambratija (17. – 19. 5. 2023) – Monika Mihelič
 • Bralna značke (Nina Janžekovič), izvajalci: učitelji OŠ
 • Vesela šola (Maja Jelenko Mlakar, Katja Koprivnikar)
 • Likovni natečaji ( Mitja Perinčič in mag. Petra Rezar)
 • Angleška bralna značka (Monika Sukič, Monika Mihelič, dr. Katja Vrtačnik Garbas, Nely Ugovšek Štrekelj),
 • Tekmovanje iz angleščine (Nely Ugovšek Štrekelj)
 • Tekmovanje iz slovenščine (aktiv SLJ)
 • Športna tekmovanja (aktiv ŠPO)
 • Slovenski tradicionalni zajtrk (Maja Uranič, Natali Veršič)
 • Shema šolskega sadja in zelenjave (Maja Uranič)
 • Dan SZJ 14.11. – mag. Petra Rezar
 • Mednarodni teden gluhih (ogled razstave gluhega kiparja) – mag. Petra Rezar
 • Ponovno bo izšel časopis Zgodbe našega leta (Eva Oven, Nataša Božič Safran)

 

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI

 

Za vsakega učenca pripravi strokovna skupina individualizirani program vzgoje in izobraževanja, ki upošteva otrokove posebnosti, težave, močna in šibka področja in njegov razvoj. Pri pripravi programa sodelujejo tudi starši. Z individualiziranim programom se določijo prilagoditve na posameznih predmetnih področjih, prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja in časovni razporeditvi pouka. Realizacijo zastavljenih ciljev spremljamo na sestankih strokovne skupine. Ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja in na koncu šolskega leta izvajanje IP evalviramo.

 

 

ŠOLSKI PARLAMENT

 

Otroški parlament razpravlja na določeno temo v sodelovanju z ZPM (Zveza prijateljev mladine Slovenije).

 

V redni program ga vključujemo kot obliko vzgoje za demokracijo in je prostor za javno izražanje otroških mnenj in vprašanj, ki zadevajo odraščanje in vključevanje v življenjsko okolje.

 

Vodja šolskega parlamenta je Uroš Gjureč.

 

 

ŠOLSKA SKUPNOST

 

V našo šolsko skupnost so vključeni predstavniki posameznih oddelkov iz OŠ Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

Šolska skupnost pomaga pri ustvarjanju boljše skupnosti, ki se je sposobna pogovarjati in prepoznati ter reševati probleme. Pomaga oblikovati skupnost v kateri se bomo vsi dobro počutili. Preko šolske skupnosti se trudimo, da učenci šole ne bi doživljali samo kot nujno zlo, temveč tudi kot kraj novih spoznanj, veselja in prijetnega druženja.

Predstavniki šolske skupnosti bodo sodelovali tudi v projektih Zveze prijateljev mladine ter pri drugih projektih, ki se nam bodo zdeli zanimivi tekom šolskega leta.

 

Vodja šolske skupnosti je Uroš Gjureč.

 

 

UDELEŽILI SE BOMO SREČANJ TER OBČINSKIH, DRŽAVNIH IN MEDNARODNIH TEKMOVANJ:

 

 • bralna značka,
 • vesela šola,
 • športna tekmovanja,
 • likovni in literarni natečaji,
 • športna srečanja,
 • tekmovanja iz znanja angleščine,
 • tekmovanja iz znanja kemije,
 • tekmovanje iz znanja matematike.

Interesne dejavnosti

Interesna dejavnost Mentor
Veščine preživetja v naravi Ana Jenko
Beremo po angleško dr. Katja Vrtačnik Garbas
Ročna dela (kvačkanje) Kristina Rebec
Pravljična joga Monika Sukič
Beremo po angleško Monika Sukič
Šahovski krožek Uroš Gjureč
Beremo po angleško Monika Mihelič
Spretni prstki Darja Koščak
Beremo po angleško Nely Ugovšek Štrekelj
Vizualna pripoved Samo Dolanc
PESPRA (pesmi in pravljice v SZJ) Maja Kuzma Ganić
Gluhi vzorniki Maja Kuzma Ganić
Družabne igre Jože Žugec
Plezanje Peter Modrej
Novinarski krožek Nataša Safran
Šolski časopis Nataša Safran
Vesela šola Maja Jelenko Mlakar
Vesela šola Katja Koprivnikar
Otroški pevski zbor Dominik Jurca
Mladinski pevski zbor Dominik Jurca
Umetnost mag.  Mitja Perinčič

 

Zaželeno je, da vsak učenec obiskuje vsaj eno interesno dejavnost, kjer se lahko sprošča in razvija svoje sposobnosti.

 

UKREPI ŠOLE ZA VARNOST OTROK V PROMETU

 

Zakon o varnosti v cestnem prometu nalaga odgovornost za otrokovo varnost staršem, ki morajo s svojim zgledom in dejanji pripraviti svoje otroke na varno sodelovanje v prometu. Otroci morajo imeti na poti v 1. razred osnovne šole in domov spremstvo. Spremljevalci smejo biti (po zakonu) tudi drugi otroci, stari od 10 do 14 let, če to dovolijo starši prvošolčka. Otroci, stari do 7 let, smejo v šolo brez spremstva le, če tako dovolijo starši in če je pot v območju umirjenega prometa. Predlagamo, da starši to dovoljenje predložijo šoli v pisni obliki.

 

NASVETI ZA UČENCE

 • Vedno hodi po notranji strani pločnika.
 • Kjer ni pločnika, hodi po levi strani ceste.
 • Cesto prečkaj samo na prehodu za pešce.
 • Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti bodi viden – nosi oblačila v živih barvah in kresničko.
 • Prvošolec vedno nosi rumeno rutico.
 • Pri vožnji s kolesom imej na glavi čelado – čelada varuje bistre glave.
 • Pri vožnji s kolesom uporabljaj kolesarske steze.
 • Kolo mora imeti zavore, luč, odsevnike in zvonec.
 • Previdno tudi z rolkami, rolerji in skiroji!

 

 

NASVETI ZA STARŠE

 • S svojim vedenjem in ravnanjem bodimo zgled otrokom.
 • Na kolesu vozimo otroka starega do sedem let le, če imamo za to posebej pritrjen sedež in stopalke za noge.
 • Večji otroci, ki prerastejo otroške varnostne sedeže v avtu, naj uporabljajo posebne podloge _  jahače in običajni varnostni pas.
 • V avtomobilu bodimo vedno pripeti z varnostnim pasom.
 • Otroci naj vstopajo/izstopajo v avto na tisti strani, ki je obrnjena stran od drugih vozil in prometa.
Dostopnost