+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

PUBLIKACIJA 2021/2022

OSNOVNA ŠOLA

 

ŠOLSKI KOLEDAR ZA OSNOVNO ŠOLO 2021/22

Pouk začnemo 1. septembra. Zadnji dan pouka za oddelke devetega razreda je 15. junij, za oddelke od 1. do 8. razreda pa se pouk konča 24. junija.

OBDOBJE        TRAJANJE                                              KONFERENCE

prvo                 1. 9. 2021 do 31. 1. 2022                         26. januar RS in 27. januar PS

drugo               1. 2. 2022 do 15. 6. oz. 24. 6. 2022        13. junij za 9. r, 21. junij za RS in 22. junij za PS

 

PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI

Predmetni in popravni izpiti bodo od 16. junija do vključno 29. junija 2022 za učence 9. razreda (prvi rok), od 27. junija do vključno 8. julija 2022 (prvi rok) za učence od 1. do 8. razreda in od 18. do 31. avgusta 2022 (drugi rok) za učence od 1. do 9. razreda.

 

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

Prvi rok: od 3. maja do vključno 15. junija 2022 za učence 9. razreda, od 3. maja do vključno 24. junija 2022 za učence od 1. do 8. razreda.

Drugi rok: od 18. avgusta do vključno 31. avgusta 2022 za učence od 1. do 9. razreda.

 

POČITNICE IN PRAZNIKI

Jesenske počitnice:                  25. 10.– 1. 11. 2021

Novoletne počitnice:                 25. 12. 2021 – 2. 1. 2022

Slovenski kulturni praznik:         8. 2. 2022

Informativna dneva:                  11. in 12. 2. 2022

Zimske počitnice:                      21. 2. – 25. 2. 2022

Velikonočni ponedeljek:             18. 4. 2022

Prvomajske počitnice:               27.4. – 2. 5. 2022

Poletne počitnice:                     25. 6.– 31. 8. 2022

 

ODDELKI 2020/21

V osnovni šoli deluje 43 oddelkov. Poleg lokacije na Vojkovi cesti 74, učenci obiskujejo pouk tudi v dveh oddelkih na OŠ Franceta Bevka, v dveh oddelkih na OŠ Alojzija Šuštarja, enem oddelku na OŠ Globoko in enem oddelku na OŠ Nove Jarše.

Učenci so vključeni v naslednje programe:

 • prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke,
 • prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami,
 • prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom ter
 • program jutranjega varstva in program podaljšanega bivanja in varstva vozačev.

Pouk se na Vojkovi cesti 74 in na OŠ Franceta Bevka in prične ob 8.00.

1. ura 8.00 _ 8.45
2. ura 8.50 _ 9.35
glavni odmor 9.35 _ 10.00
3. ura 10.00 _ 10.45
4. ura 10.50 _ 11.35
5. ura        11.40 _ 12.25
6. ura        12.30 _ 13.15
7. ura        13.20 _ 14.05

 

Podaljšano bivanje organiziramo po zaključku pouka učencev med 11.35 in 16.35. Učenci so v času, ko jih je največ, razdeljeni v 17 skupin, na OŠ Franceta Bevka pa le v eni skupini.

Pouk na OŠ Globoko se začne ob 8.20.

1. ura 8.20 _ 9.05
malica 9.05 – 9.30
2. ura 9.30 _ 10.15
3. ura 10.20 _ 11.05
glavni odmor 11.05 _ 11.15
4. ura 11.15 _ 12.00
5. ura        12.05 _ 12.50
6. ura        12.55 _ 13.40

 

Podaljšano bivanje organiziramo po zaključku pouka učencev med 12.55 in 15.30. Učenci so ves čas v eni skupini.

Pouk na OŠ Nove Jarše se začne ob 8.20.

1. ura 8.20 _ 9.05
malica 9.05 – 9.25
2. ura 9.25 _ 10.10
3. ura 10.15 _ 11.00
4. ura 11.05 _ 11.50
5. ura        11.55 _ 12.40
6. ura        12.45 _ 13.30

 

Podaljšano bivanje organiziramo po zaključku pouka učencev med 12.40 in 16.00. Učenci so ves čas v eni skupini.

Pouk na OŠ Alojzij Šuštar se začne ob 7.45.

1. ura 7.45 _ 8.30
2. ura       8.35 _ 9.20
glavni odmor 9.20 _ 10.00
3. ura 10.00 _ 10.45
4. ura 10.55 _ 11.40
5. ura        11.45 _ 12.30
6. ura        12.35 _ 13.20

 

Podaljšano bivanje organiziramo po zaključku pouka učencev med 12.35 in 16.30.

Starejši učenci imajo svojo garderobno omarico s ključem, za katerega so odgovorni. Ključ dobijo na začetku šolskega leta pri učiteljici Tatjani Vidergar in Špeli Lebeničnik. V primeru izgube ključa, je potrebno poravnati stroške izdelave novega ključa.

 

ZAPOSLENI NA OSNOVNI ŠOLI

Osnovna šola:

Ime in priimek Predmet (področje) poučevanja Razredništvo
Emanuela Barać Baltić spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Amna Bašić druga učiteljica GJM, JV in OPB (OŠ Nove Jarše)  
Nina Berložnik razredni pouk AM, JV 1. E
Mateja Bevk drugi učitelj GJM, OPB  
Anja Božič Grgič porodniški dopust  
Valentina Cerar OPB  
Katarina Čamernik matematika 8. C
Saša Dernač razredni pouk AM (OŠ Globoko)  
Maruša Dolanc angleščina, tolmačka za slovenski znakovni jezik 7. 8. 9. B
Tinka Ferkolj razredni pouk AM (OŠ FB) 3. 4. E
Maša Gabrijel razredni pouk NIS, DSP, OPB 8. F
Uroš Gjureč geografija, DDKE 7. E
Melita Gnezda Petrič drugi učitelj AM, JV, OPB (OŠ FB)  
Laura Golčar tolmačka za slovenski znakovni jezik  
Tina Grošelj razredni pouk AM 2. H
Sara Habjan porodniški dopust  
Tadeja Herič druga učiteljica GJM (OŠ Nove Jarše)  
Nives Horvat slovenščina 9. A
Teja Hribar spremljevalka otrok s posebnimi potrebami, OPB  
Maša Ivanjko šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmet, ID kolesarski krožek  
Tajda Ivanjko spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Maruša Jakopič Slanšek razredni pouk AM 5. E
Maša Janež razredni pouk GJM, JV (OŠ Nove Jarše) 1. N
Maja Jelenko Mlakar razredni pouk GJM, JV 5. C
Ana Jenko porodniški dopust  
Matjaž Jeruc ravnatelj  
Nina Jesenšek razredni pouk AM, JV 3. I
Maruša Jug porodniški dopust  
Dominik Jurca glasbena umetnost, OPB 8. A
Tina Jurko razredni pouk GJM, JV 4. A
Zemka Kečanović spremljevalka otrok s posebnimi potrebami, OPB  
Irena Klančar učiteljica socialnih in komunikacijskih veščin, OPB  
Anja Kleinberger razredni pouk AM 2. E
Špela Knez matematika, fizika  
Karmen Kolar spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Katja Koprivnikar razredni pouk GJM, JV 5. A
Barbara Kunavar Arih razredni pouk NIS, OPB 5. 6. D
Jaka Lah računalništvo, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti  
Špela Lebeničnik zgodovina, DDKE, OPB  
Živa Logar razredni pouk AM  
Sergej Maras šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti 6. A
Ana Marija Marolt spremljevalka otrok s posebnimi potrebami, OPB  
Mateja Mežič razredni pouk AM (OŠ Globoko) 1. 2. G
Monika Mihelič angleščina 9. C
Peter Modrej šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti 6. H
Anja Mravlja OPB  
Helena Nagode razredni pouk AM (OŠ AŠ) 1. 2. J
Lea Nagode razredni pouk GJM, JV 1. 2. C
Mateja Nograšek matematika  
Marko Novak razredni pouk AM (OŠ AŠ)  
Slavica Novkovič drugi učitelj GJM, JV, OPB (OŠ AŠ)  
Špela Osolnik organizator šolske prehrane, biologija, gospodinjstvo, OPB  
Andreja Osredkar biologija, gospodinjstvo, OPB 6. C
Eva Oven slovenščina 7. H
Nina Ozmec razredni pouk AM, OPB 4. H
Eva Pantar druga učiteljica AM, OPB, ID kolesarski krožek  
Valentin Pavlič Rebec razredni pouk NIS, DSP, OPB 7. 8. 9. D
Valentina Pavlovič angleščina (OŠ Globoko)  
Mitja Perinčič likovna umetnost, izbirni predmeti, ID umetnost  
Mitja Pintarič spremljevalec otrok s posebnimi potrebami  
Kristina Pirc druga učiteljica GJM, OPB  
Maja Podvršič razredni pouk GJM 3. C
Branka Podboj komunikacija (OŠ AŠ, OŠ FB)  
Barbara Pogačar druga učiteljica GL/NAG, OPB  
Sabina Pokovec tolmačka za slovenski znakovni jezik  
Petra Povirk razredni pouk AM, JV 3. H
Anja Rajter razredni pouk GJM, JV (OŠ AŠ) 2. 3. K
Kristina Rebec razredni pouk NIS, OPB, JV 7. F
Petra Rezar likovna umetnost, državljanska in domovinska kultura ter etika, izbirni predmeti, komunikacija, računalništvo, tolmačka slovenskega znakovnega jezika  
Marija Rošer Repas razredni pouk GJM, JV 2. A
Nataša Safran slovenščina 6. E
Adrijana Sambolič drugi učitelj AM, OPB (OŠ Globoko)  
Mojca Sečkar razredni pouk AM in GJM (OŠ AŠ)  
Tanja Sever razredni pouk GJM (OŠ FB) 3. Č
Mojca Simeonov drugi učitelj AM, JV (OŠ Globoko)  
Helena Sodja slovenščina, komunikacija  
Samo Soderžnik matematika  
Tina Starc razredni pouk GJM, JV 1. A
Staša Stergar porodniški dopust  
Nenad Stropnik tehnika in tehnologija, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti 7. A
Monika Sukić angleščina 7. I
Tina Šetina razredni pouk GJM, AM (OŠ AŠ)  
Tadeja Šiberl OPB  
Aleksandra Šoti razredni pouk GL/NAG, JV 2. 3. B
Peter Šoti razredni pouk GJM, JV 3. A
Ana Špruk kemija, naravoslovje  
Meta Štampek razredni pouk GL/NAG 4. 5. 6. B
Blaž Šumak drugi učitelj GJM, OPB, JV (OŠ FB)  
Tomaž Tičar tehnika in tehnologija, izbirni predmeti, OPB  
Nely Ugovšek Štrekelj angleščina  
Simona Verčko porodniški dopust  
Natali Veršič naravoslovje, OPB 7. C
Kaja Vesel spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  
Patricija Vičič komunikacija, OPB  
Tatjana Vidergar zgodovina, geografija, OPB  
Luka Vižintin OPB (OŠ Nove Jarše)  
Katja Vrtačnik Garbas angleščina, izbirni predmeti  
Nataša Zajc Krašovec pomočnica ravnatelja/OPB  
Simona Zupan Šmigič razredni pouk GL/NAG, DSP 1. B
Tina Žniderič drugi učitelj AM, OPB (OŠ AŠ)  
Jože Žugec razredni pouk GJM, JV 5. Č

 

PREDMETNIKI

PREDMETNIK PRILAGOJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE Z ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM ZA GLUHE IN NAGLUŠNE OTROKE

 OBVEZNI PROGRAM

predmeti / število ur tedensko 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

Skupaj ur

predmeta

 

SLOVENŠČINA

 

6

 

7

 

7

 

5

 

5

 

5

 

4

 

3,5

 

4,5

 

1.631,5

 

MATEMATIKA

 

4

 

4

 

5

 

5

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

1.318,0

 

TUJI JEZIK

  2 2

 

2

 

3

 

4

 

4

 

3

 

3

 

796,0

 

LIKOVNA UMETNOST

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

487,0

 

GLASBENA UMETNOST 

 

2

 

2

 

2

 

1,5

 

1,5

 

1

 

1

 

1

 

1

 

452,0

 

DRUŽBA

       2  3          175,0

 

GEOGRAFIJA

         

 

1

 

2

 

1,5

 

2

 

221,5

 

ZGODOVINA

         

 

1

 

2

 

2

 

2

 

239,0

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA            

 

1

 

1

 

 

70,0

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

 

3

 

3

 

3

           

 

315,0

 FIZIKA                2  2  134,0

 

KEMIJA

             

 

2

 

2

 

134,0

 BIOLOGIJA                1,5  2  116,5

 

NARAVOSLOVJE

         

 

2

 

3

   

 

175,0

 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA        3  3          210,0

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

         

 

2

 

1

 

1

 

 

140,0

 

GOSPODINJSTVO

       

 

1

 

1,5

     

 

87,5

 

ŠPORT

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

2

 

2

 

2

 

834,0

 

IZBIRNI PREDMETI *

           

 

2/3

 

2/3

 

2/3

 

204,0 / 306,0

 

ŠTEVILO PREDMETOV

 6  7  7  8  9  11

 

12/13 /14

 

14/15 /16

 

12/13 /14

 

 

ŠTEVILO UR TEDENSKO

 20  23  24  23,5  25,5  25,5

 

27,0/

28,0

 

27,5/

28,5

 

27,5/

28,5

 

 

 

SKUPAJ VSEH UR

 

                  7.740 / 7.842

 

 

ODDELČNA SKUPNOST

       0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  103,0

* Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

SPECIALNO PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI

predmeti / število ur tedensko 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

skupaj ur

predmeta

 

KOMUNIKACIJA 

 

3

 

2

 

1

 

3

 

1

 

1

 

1,5

 

1

 

1

 

624,0

 

RAČUNALNIŠTVO

 1  1  1  1  1  1  1  1  1  312,0

 

SKUPAJ 

 

4

 

3

 

2

 

4

 

2

 

2

 

2,5

 

2

 

2

 

936,0

 

DNEVI DEJAVNOST

dnevi dejavnosti / število dni letno 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

skupaj ur

dejavnosti

 

KULTURNI DNEVI

 

4

 

4

 

4

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

150,0

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

135,0

 

TEHNIŠKI DNEVI

 

3

 

3

 

3

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

165,0

 

ŠPORTNI DNEVI

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

225,0

               SKUPAJ VSEH UR  675,0

 

ŠTEVILO TEDNOV DEJAVNOSTI

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 
                 

ŠOLA V NARAVI

 

               

 

 RAZŠIRJENI PROGRAM

program / število ur tedensko 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

•       PRVI TUJI JEZIK

 

 

•       DRUGI TUJI JEZIK

 

•       DRUGI TUJI JEZIK ali

UMETNOST,

RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT,

TEHNIKA

 

2

               
            2 2 2
      2/1 2/1 2/1      

 

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

INTERESNE DEJAVNOSTI

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO 

                 

PREDMETNIK PRILAGOJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE Z ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM ZA OTROKE Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI

OBVEZNI PROGRAM

 

predmeti / število ur tedensko

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

Skupaj ur

predmeta

 

SLOVENŠČINA

 

6

 

7

 

7

 

5

 

5

 

5

 

4

 

3,5

 

4,5

 

1.631,5

 

MATEMATIKA

 

4

 

4

 

5

 

5

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

1.318,0

 

TUJI JEZIK

  2 2

 

2

 

3

 

4

 

4

 

3

 

3

 

796,0

 LIKOVNA UMETNOST  2  2  2  2  2  1  1  1  1  487,0

 

GLASBENA UMETNOST 

 

2

 

2

 

2

 

1,5

 

1,5

 

1

 

1

 

1

 

1

 

452,0

 

DRUŽBA

       2  3          175,0

 

GEOGRAFIJA

         

 

1

 

2

 

1,5

 

2

 

221,5

 

ZGODOVINA

         

 

1

 

2

 

2

 

2

 

239,0

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA            

 

1

 

1

 

 

70,0

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

 

3

 

3

 

3

           

 

315,0

 FIZIKA                2  2  134,0

 

KEMIJA

             

 

2

 

2

 

134,0

 BIOLOGIJA                1,5  2  116,5

 

NARAVOSLOVJE

         

 

2

 

3

   

 

175,0

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

     

 

3

 

3

       

 

210,0

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

         

 

2

 

1

 

1

 

 

140,0

 

GOSPODINJSTVO

       

 

1

 

1,5

     

 

87,5

 

ŠPORT

 3  3  3  3  3  3  2  2  2  834,0

 

IZBIRNI PREDMETI *

           

 

2/3

 

2/3

 

2/3

 

204,0 / 306,0

 

ŠTEVILO PREDMETOV

 6  7  7  8  9  11

 

12/13 /14

 

14/15 /16

 

12/13 /14

 

 

ŠTEVILO UR TEDENSKO

 

20

 

23

 

24

 

23,5

 

25,5

 

25,5

 

27/28

 

27,5/

28,5

 

27,5/

28,5

 

 

 

SKUPAJ VSEH UR

 

                  7.740 / 7.842

 

 

 

ODDELČNA SKUPNOST

       0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  103,0

 * Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

 SPECIALNO PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI

 

predmeti / število ur tedensko

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

skupaj ur

predmeta

 

KOMUNIKACIJA 

 

3

 

2

 

1

 

3

 

1

 

1

 

1,5

 

1

 

1

 

624,0

 

RAČUNALNIŠTVO

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

315,0

 

SKUPAJ 

 

4

 

3

 

2

 

4

 

2

 

2

 

2,5

 

2

 

2

 

936,0

 

DNEVI DEJAVNOSTI

 

dnevi dejavnosti / število dni

letno

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

skupaj ur

dejavnosti

 

KULTURNI DNEVI

 

4

 

4

 

4

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

150,0

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

135,0

 

TEHNIŠKI DNEVI

 

3

 

3

 

3

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

165,0

 

ŠPORTNI DNEVI

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

225,0

               SKUPAJ VSEH UR  675,0

 

ŠTEVILO TEDNOV DEJAVNOSTI

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 
                 

 

ŠOLA V NARAVI

               

 

RAZŠIRJENI PROGRAM

program / število ur tedensko 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

•       PRVI TUJI JEZIK

 

 

 

•       DRUGI TUJI JEZIK

 

•       DRUGI TUJI JEZIK ali

UMETNOST,

RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT,

TEHNIKA

 2

 

 

 

 

 

             
            2 2 2
      2/1 2/1 2/1      

 

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 INTERESNE DEJAVNOSTI  2  2  2  2  2  2  2  2  2

 

PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO

                 

 

PREDMETNIK PRILAGOJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE Z ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM ZA OTROKE Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI

OBVEZNI PROGRAM

Predmeti / število ur tedensko 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Skupaj ur predmeta
SLOVENŠČINA 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1631,5
MATEMATIKA 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318,0
TUJI JEZIK   2 2 2 3 4 4 3 3 796,0
LIKOVNA UMETNOST 2 2 2 2 2 1 1 1 1 487,0
GLASBENA UMETNOST 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452,0
DRUŽBA       2 3         175,0
GEOGRAFIJA           1 2 1,5 2 221,5
ZGODOVINA           1 2 2 2 239,0
DOMOVINSKA  IN DRŽAVLJANSKA  KULTURA IN ETIKA             1 1   70,0
SPOZNAVANJE OKOLJA 3 3 3             315,0
FIZIKA               2 2 134,0
KEMIJA               2 2 134,0
BIOLOGIJA               1,5 2 116,5
NARAVOSLOVJE           2 3     175,0
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA       3 3         210,0
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA           2 1 1   140,0
GOSPODINJSTVO         1 1,5       87,5
ŠPORT 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834,0
IZBIRNI PREDMETI             2/3 2/3 2/3 204/306
SKUPAJ VSEH UR                   7740/7842
ŠTEVILO PREDMETOV 6 7 7 8 9 11 14 16 14  
ŠTEVILO UR TEDENSKO 20 23 24 24 26 26 29,5 30 30  

 

ODDELČNA SKUPNOST       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 103,5

 

SPECIALNOPEDAGOŠKE DEJAVNOSTI

Predmeti / število ur tedensko 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Skupaj ur predmeta

KOMUNIKACIJSKE

VEŠČINE

2 1 1 2 1 1 1 1 1 382
SOCIALNE VEŠČINE 2 2 1 2 1 1 1,5 1 1 434,5
SKUPAJ 4 3 2 4 2 2 2,5 2 2 816,5

 

DNEVI DEJAVNOSTI

 

Dnevi dejavnosti / število dni letno 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Skupaj ur dejavnosti
KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 3 3 150,0
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135,0
TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165,0
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225,0
SKUPAJ VSEH UR                   675,0
ŠTEVILO TEDNOV DEJAVNOSTI 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

 

ŠOLA V NARAVI

RAZŠIRJENI PROGRAM

Razširjeni program / število ur tedensko 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INTERESNE DEJAVNOSTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 

PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO

PREDMETNIK PRILAGOJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM  

 

OBVEZNI PROGRAM

Predmeti 1.r 2.r 3r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r Fond ur
Slovenščina  6 7 7 5 5 5 4 4 4 1633
Tuji jezik             2 2 2 204
Likovna umetnost 1 1 1 2 2 2 2 2 2 519
Glasbena umetnost 2 2 2 2 1 1 1 1 1 452
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318
Tehnika in tehnologija         2 3 4 4 4 583
Gospodinjstvo         2 2 2 2 2 344
Naravoslovje       3 2 2 2 4 3 550
Spoznavanje okolja 3 3 3             315
Družboslovje        2,5 2,5 2,5 4 2 3 569,5
Šport 3 3 3 3 3 3 3 3 3 936
Predmet 1….             1 1 1 102
Oddelčna skupnost  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 137
Število predmetov 7 7 7 8 10 10 11 11 11  
Število ur na teden 19,5 20,5 21,5 23 24 25 29,5 30 30  
Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 34 33  

 

ŠOLA V NARAVI  

 

SPECIALNO-PEDAGOŠKA DEJAVNOST

 

 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. fond ur 

RAČUNALNIŠKO

OPISMENJEVANJE

      1 1 1        105
SOCIALNO UČENJE  1 1 1 1 1 1       210
Skupaj 1 1 1 2 2 2        

 DNEVI DEJAVNOSTI

 

dnevi dejavnosti  / število dni letno

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. skup. ur

 

KULTURNI DNEVI

 

4

 

4

 

4

 

3

 

3

 

3

 

3

 

2

 

3

 

116

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

2

 

104

 

TEHNIŠKI DNEVI

 

3

 

3

 

3

 

4

 

4

 

4

 

4

 

10

 

10

 

180

 

ŠPORTNI DNEVI

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

180

 

SKUPAJ VSEH UR

                   

 

ŠTEVILO DNI DEJAVNOSTI

 

15

 

15

 

15

 

15

 

15

 

15

 

15

 

20

 

20

 

 

RAZŠIRJENI PROGRAM

 

 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. fond ur 

DOPOLNILNI IN DODATNI

POUK

2 2 2 2 2 2 2   2 2 624
INTERESNE DEJAVNOSTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 624

JUTRANJE VARSTVO

VARSTVO VOZAČEV 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5       525
PODALJŠANO BIVANJE                    

 

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI ZA STARŠE

Popoldanske govorilne ure potekajo praviloma vsak drugi torek v mesecu ob 15.00 in 16.30 (izmenično za razredno in predmetno stopnjo).

12. 10. 2021 9. 11. 2021 14. 12. 2021 11. 1. 2022
15. 2. 2022 8. 3. 2022 12. 4. 2022 10. 5. 2022

 

Govorilne ure učiteljev v dopoldanskem času so objavljene na spletni strani. Prosimo, da svoj prihod najavite.

Roditeljski sestanki so tri do štirikrat letno. Na roditeljske sestanke in govorilne ure prihajajte redno. Pogovorili se bomo o uspehih in težavah ter napredku vašega otroka.

V času pouka učitelji ne morejo dajati informacij o učencih.

VARSTVO VOZAČEV IN JUTRANJE VARSTVO

Varstvo vozačev za otroke, ki so v nižjem izobrazbenem standardu od 2. do 6. razreda, ter jutranje varstvo, za otroke 1. razredov, se pričenja ob 6.00. Zajtrk je na voljo od 7.00 do 7.15.

Od 7.00 do 8.00 so otroci v jutranjem varstvu in se lahko vključujejo v interesne dejavnosti od 7.30 dalje.

PODALJŠANO BIVANJE

Prične se po zaključku pouka, nadaljuje s kosilom, usmerjenimi dejavnostmi, pisanjem domačih nalog in samostojnim učenjem. Podaljšano bivanje je organizirano do prihoda staršev, najdlje do 16.35.

DODATNI POUK

Je namenjen učencem, ki zmorejo več, da si pridobijo dodatno znanje. Učitelji se bodo individualno dogovarjali z učenci za ure dodatnega pouka.

DOPOLNILNI POUK

Je namenjen učencem, ki določene snovi ne razumejo ali so bili dalj časa odsotni in potrebujejo ponovno razlago. Upoštevajte predloge učiteljev, kateri učenci potrebujejo dopolnilni pouk.

IZBIRNI PREDMETI V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI

V letošnjem letu bomo izvajali naslednje izbirne predmete:

Izbirni predmet Učitelj Razred Ur na teden
Računalniška omrežja Jaka Lah 8. F 1
Šport za sprostitev Maša Ivanjko 8. F, 8. D, 9. D 1
Obdelava gradiv – Les Tomaž Tičar 7. D, 7. F, 8. D 1
Risanje v geomteriji in tehniki Tomaž Tičar 7. F, 7. D, 8. F, 9. D 1
Urejanje besedil Jaka Lah 7. F, 7. D, 8. F, 8. D 1
Računalniška omrežja Jaka Lah 9. A, 9. C 1
Turistična vzgoja Katja Vrtačnik Garbas 7. A, 8. C, 9. C 1
Šport za sprostitev Nataša Strah 7. A, 7. C, 9. A, 9. C 1
Šport za sprostitev Peter Modrej 8. A, 8. C 1
Urejanje besedil Jaka Lah 7. A, 7. C, 8. A, 8. C, 9. A, 9. C 1
Robotika v tehniki Nenad Stropnik 8. A, 8. C, 9. A 2
Risanje v geometriji in tehniki Nenad Stropnik 7. E, 7. A, 7. C, 8. C, 9. C, 7. I 2
Obdelava gradiv – les Nenad Stropnik 7. H, 7. I 1
Življenje človeka na zemlji Uroš Gjureč 8. A, 8. C 1
Likovno snovanje 1 Mitja Perinčič 7. A, 7. C 1
Likovno snovanje 1 Mitja Perinčič 7. H, 7. I 1
Likovno snovanje 2 Mitja Perinčič 8. A, 8. C 1
Likovno snovanje 2 Mitja Perinčič 9. A, 9. C 1
Izbrani šport- nogomet Sergej Maras 7. A, 8. A, 8. C 1
Izbrani šport – nogomet Goran Bukarica 7. C, 9. C 1
Urejanje besedil Jaka Lah 7. E, 7. I 2
Verstva in etika 3 Petra Rezar 8. B, 9. B 1
Likovno snovanje 2 Petra Rezar 7. B, 8. B 1
Izbrani šport – nogomet Peter Modrej 7. 9. B 1
    skupaj 27

 

Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmet Učitelj Razredi Ur na teden
Šport Nataša Strah 4. A, 5. A, 6. C 1
Šport Peter Modrej 5. C, 5. Č 1
Šport Sergej Maras 4. H, 6. H, 6. E 1
Tehnika Nenad Stropnik 5. A, 5. C 1
Tehnika Nenad Stropnik 6. A, 6. C 1
Tehnika Nenad Stropnik 6. E, 6. H 1
Računalništvo Jaka Lah 4. A, 5. Č 1
Računalništvo Jaka Lah 5. C, 6. C 1
Računalništvo Jaka Lah 5. A, 6. A 1
Računalništvo Jaka Lah 4. H, 5. E, 6. H, 6. E 1
Umetnost Mitja Perinčič 4. H, 5. E, 6. H 1
Umetnost Petra Rezar 4. 5. 6. B 1
    Skupaj: 12

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljnjem besedilu: nacionalno preverjanje znanja).

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda vseh programov enakovrednega izobrazbenega standarda obvezno, za učence nižjega izobrazbenega standarda pa prostovoljno.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika.

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.

Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Podrobnejše določbe o izvajanju nacionalnega preverjanja znanja izda minister.

BRALNA ZNAČKA

Med šolskim letom organiziramo šolsko tekmovanje za bralno značko. Koordinatorica mentorjev je Nives Horvat. Vsi učenci, ki 9 let tekmujejo za bralno značko, gredo na nagradni izlet.

DNEVI DEJAVNOSTI

Dnevi dejavnosti v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju

KULTURNI DNEVI 

DEJAVNOST  MESEC  NOSILEC  CENA (€) 

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

 

Proslava ob dnevu državnosti 

24. 12. 2021

 

 

 

24. 6. 2022

Maja Podvršič

 

 

 

Tina Starc

0 € 
Lutkovno gledališče januar 2022

Marija Rošer Repas

Nina Jesenšek

7 € 
Glasbena dejavnost 28. 9. 2021

Simona Zupan Šmigič

Maja Podvršič, Anja Rajter

7 € 
Anja Štefan / Tilka februar 2021 Simona Zupan Šmigič, Tina Merela 0 €

 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

DEJAVNOST  MESEC  NOSILEC  CENA (€) 
Obisk kmetije april 2022 Marija Rošer Repas, Nina Jesenšek 10 € 
Jahanje maj 2022 Amna Bašić, Eva Pantar 5 € 
Botanični vrt marec 2022 Lea Nagode, Amna Bašić 10 € 

 

ŠPORTNI DNEVI 

DEJAVNOST  MESEC  NOSILEC  CENA (€) 
Polževo januar 2022 Aleksandra Šoti, Tina Starc  0 €
Pohod do Lavričeve koče september 2021 Aleksandra Šoti, Tina Starc  0 €
Woop november 2021 Tinka Ferkolj, Barbara Pogačar  10 €
Vodne igre junij 2022 Petra Povirk  0 €
Mali plac oktober 2021 Lea Nagode  8 €

 

TEHNIŠKI DNEVI 

DEJAVNOST  MESEC  NOSILEC  CENA (€) 
Ogled gasilske in policijske postaje oktober 2021 Blaž Šumak, Tanja Sever  0 €
Šolski muzej marec 2022 Berložnik Nina, Merela Tina  7 €
Zaključni izlet junij 2022 Nina Berložnik, Simona Zupan Šmigič 30 €

 

OSTALE DEJAVNOSTI

 • mednarodni dan gluhih (v sklopu ur socv in komv): november 2021
 • Tradicionalni slovenski zajtrk (v sklopu ur spo): november2021
 • Svetovni dan zavedanja avtizma (v sklopu ur socv in komv): april2022
 • Pust
 • Spanje v šoli
 • Plavalni tabor za 3. in 4. razred (termin in lokacijo še iščemo).

 

Dnevi dejavnosti v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju

KULTURNI DNEVI

DEJAVNOST  MESEC/DATUM  NOSILEC (2)  CENA (€) 

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

 

Proslava ob dnevu državnosti

24. 12. 2021

 

 

 

24. 6. 2022

Kristina Rebec

 

 

 

Barbara Kunavar Arih 

0 €
Slovenski ljudski običaji okoli 14. 2. 2022 Patricija Vičič, Špela Lebeničnik 0 €
Lutkovna / glasbena predstava januar 2022 Tina Jurko, Jože Žugec 0 €

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

DEJAVNOST  MESEC  NOSILEC  CENA (€) 
Prirodoslovni muzej / Jedrski reaktor september 2021 Katja Koprivnikar, Maja Jelenko Mlakar 4€
Recikliranje, Center ponovne uporabe november 2021 Špela Lebeničnik, Živa Logar 5 €
Rokodelski muzej Škofja Loka december 2021 Anja Mravlja, Nina Ozmec, Ana Špruk 6 €

 

ŠPORTNI DNEVI

DEJAVNOST  MESEC  NOSILEC  CENA (€) 
Pohod september 2021 Športni aktiv 0 €
Woop oktober 2021 Športni aktiv 7 €
Drsanje januar 2022 Športni aktiv 7 €
Pohod april 2022 Športni aktiv 0 €
Atlantis junij 2022 Športni aktiv 7 €

 

TEHNIŠKI DNEVI

DEJAVNOST  MESEC  NOSILEC  CENA (€) 
Vodenje po Ljubljani oktober 2021 Meta Štampek, Barbara Kunavar Arih 0 €
Promet marec 2021 Maruša Jakopič Slanšek. Živa Logar 0 €
Bistra/Igriva arhitektura 21. 4. 2022 Jože Žugec, Peter Šoti 0 €
Tehniški izdelek maj  2022 Katja Koprivnikar, Maja Jelenko Mlakar 5 €

 

Šola v naravi (vodja: Jelenko Mlakar, Koprivnikar) bo izvedena v dveh delih (5. razred v CŠOD Murska Sobota med 11. in 15. 10. 2021), drugi termin za 6. razred še iščemo.

Sodelovali bomo pri:

 • Bralni znački (koordinator Nives Horvat), izvajalci: učitelji OŠ,
 • Veseli šoli (Jelenko Mlakar, Koprivnikar),
 • Likovnih natečajih (Jelenko Mlakar, Koprivnikar),
 • Naši mali knjižnici (Jelenko Mlakar, Koprivnikar),
 • Angleški bralni znački (aktiv TJA),
 • Tekmovanju iz angleščine (aktiv TJA),
 • Mednarodni matematični Kenguru (aktiv MAT).

 

Dnevi dejavnosti v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju 

KULTURNI DNEVI

DEJAVNOST  DATUM  NOSILEC (2)  CENA (€) 
Ogled lutkovne predstave september 2021 (prestavljeno) Safran, Oven, Horvat, Mihelič 4 €

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

 

Proslava ob dnevu državnosti

24. 12. 2021

 

 

24. 6. 2022

Kristina Rebec

 

 

Barbara Kunavar Arih

0 €

 

 

0 €

Razstava gluhi kipar junij 2022 Petra Rezar 5 €

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

DEJAVNOST  DATUM  NOSILEC  CENA (€) 
Pot močvirskih škratov »Na Mali plac« Bevke 27. 9. 2021 Natali Veršič, Špela Osolnik 7,5 €
Živalski vrt z delavnicami 6. 10. 2021 Natali Veršič, Špela Osolnik 5,5 €
Mikroskopiranje zunanji izvajalci delavnic (Avberšek) februar, marec 2022 Andreja Osredkar, Ana Špruk 7,5 € 

 

ŠPORTNI DNEVI

DEJAVNOST  DATUM  NOSILEC  CENA (€) 
Woop september 2021 Športni aktiv 0 €
Pohod oktober 2021 Športni aktiv 7 €
Drsanje januar 2022 Športni aktiv 7 €
Pohod april 2022 Športni aktiv 0 €

Turnir (9. R)

Atlantis

maj 2022

junij 2022

Športni aktiv

0 €

7 €

 

TEHNIŠKI DNEVI

DEJAVNOST  DATUM  NOSILEC  CENA (€) 
Prirodoslovni muzej z delavnicami december 2021 Nenad Stropnik 7 €
Rudnik Velenje april 2022 Nenad Stropnik 11 €
Muzej iluzij maj 2022 Katarina Čamernik, Mateja Nograšek 7 €
Pust – prihod kurentov 1. marec 2022 Mitja Perinčič 0 €

 

TEHNIŠKI DNEVI za 8. in 9. razred NIS

DEJAVNOST  DATUM  NOSILEC  CENA (€) 
Predstavitev poklicev 9. 11. 2021 Valentin Pavlič Rebec 0 €
Slovenski tradicionalni zajtrk 16. 11. 2021 Valentin Pavlič Rebec 0 €
Sejem Informativa 22. 2. 2022 Valentin Pavlič Rebec 2,6 €
Film kot umetnost 15. 3. 2022 Valentin Pavlič Rebec 0 €
Čistilna akcija 8. 4. 2022 Valentin Pavlič Rebec 0 €
Trgovinica ZGNL 18. 5. 2022 Valentin Pavlič Rebec 0 €

 

Sodelovali bomo pri:

 • Bralni znački (koordinator Nives Horvat), izvajalci: učitelji OŠ,
 • Veseli šoli (Jelenko Mlakar, Koprivnikar),
 • likovnih natečajih (Mitja Perinčič in Petra Rezar),
 • angleški bralni znački (aktiv TJA),
 • tekmovanju iz angleščine (aktiv TJA)
 • tekmovanju iz slovenščine (aktiv SLJ),
 • športnih tekmovanjih (aktiv ŠPO),
 • slovenskem tradicionalnem zajtrku (Osolnik, Veršič),
 • shemi šolskega sadja in zelenjave (Osolnik),
 • mednarodnem matematičnem Kenguruju (aktiv MAT).

Ponovno bo i

Izšel časopis Zgodbe našega leta (N. Horvat/N. Safran).

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI

Za vsakega učenca pripravi strokovna skupina individualizirani program vzgoje in izobraževanja, ki upošteva otrokove posebnosti, težave, močna in šibka področja in njegov razvoj. Pri pripravi programa sodelujejo tudi starši. Z individualiziranim programom se določijo prilagoditve na posameznih predmetnih področjih, prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja in časovni razporeditvi pouka. Realizacijo zastavljenih ciljev spremljamo na sestankih strokovne skupine. Ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja in na koncu šolskega leta izvajanje IP evalviramo.

 

ŠOLSKI PARLAMENT

Otroški parlament razpravlja na določeno temo v sodelovanju z ZPM (Zveza prijateljev mladine Slovenije).

V redni program ga vključujemo kot obliko vzgoje za demokracijo in je prostor za javno izražanje otroških mnenj in vprašanj, ki zadevajo odraščanje in vključevanje v življenjsko okolje.

Vodja šolskega parlamenta je Nives Horvat.

 

ŠOLSKA SKUPNOST

V našo šolsko skupnost so vključeni predstavniki posameznih oddelkov iz OŠ Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

Šolska skupnost pomaga pri ustvarjanju boljše skupnosti, ki se je sposobna pogovarjati in prepoznati ter reševati probleme. Pomaga oblikovati skupnost v kateri se bomo vsi dobro počutili. Preko šolske skupnosti se trudimo, da učenci šole ne bi doživljali samo kot nujno zlo, temveč tudi kot kraj novih spoznanj, veselja in prijetnega druženja.

Predstavniki šolske skupnosti bodo sodelovali tudi v projektih Zveze prijateljev mladine ter pri drugih projektih, ki se nam bodo zdeli zanimivi tekom šolskega leta.

Vodja šolske skupnosti je Nives Horvat.

UDELEŽILI SE BOMO SREČANJ TER OBČINSKIH, DRŽAVNIH IN MEDNARODNIH TEKMOVANJ:

 • bralna značka,
 • vesela šola,
 • športna tekmovanja,
 • likovni in literarni natečaji,
 • športna srečanja,
 • tekmovanja iz znanja angleščine,
 • tekmovanja iz znanja kemije,
 • tekmovanje iz znanja matematike.

Interesne dejavnosti

Interesna dejavnost Mentor
Novinarski krožek Nataša Safran
Šolski časopis Nataša Safran
Družabne igre Anja Kleinberger, Tina Merela
Plezanje Maša Ivanjko
Plezanje Nataša Strah
Vesela šola Maja J. Mlakar
Vesela šola Katja Koprivnikar
Otroški pevski zbor Dominik Jurca
Mladinski pevski zbor Dominik Jurca
Bralna značka Katja Koprivnikar
Pravljice v SZJ Petra Rezar
Poezija rok Nina Berložnik, Maša Janež
Umetnost Mitja Perinčič

 

Zaželeno je, da vsak učenec obiskuje vsaj eno interesno dejavnost, kjer se lahko sprošča in razvija svoje sposobnosti.

 

UKREPI ŠOLE ZA VARNOST OTROK V PROMETU

Zakon o varnosti v cestnem prometu nalaga odgovornost za otrokovo varnost staršem, ki morajo s svojim zgledom in dejanji pripraviti svoje otroke na varno sodelovanje v prometu. Otroci morajo imeti na poti v 1. razred osnovne šole in domov spremstvo. Spremljevalci smejo biti (po zakonu) tudi drugi otroci, stari od 10 do 14 let, če to dovolijo starši prvošolčka. Otroci, stari do 7 let, smejo v šolo brez spremstva le, če tako dovolijo starši in če je pot v območju umirjenega prometa. Predlagamo, da starši to dovoljenje predložijo šoli v pisni obliki.

NASVETI ZA UČENCE

 • Vedno hodi po notranji strani pločnika.
 • Kjer ni pločnika, hodi po levi strani ceste.
 • Cesto prečkaj samo na prehodu za pešce.
 • Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti bodi viden – nosi oblačila v živih barvah in kresničko.
 • Prvošolec vedno nosi rumeno rutico.
 • Pri vožnji s kolesom imej na glavi čelado – čelada varuje bistre glave.
 • Pri vožnji s kolesom uporabljaj kolesarske steze.
 • Kolo mora imeti zavore, luč, odsevnike in zvonec.
 • Previdno tudi z rolkami, rolerji in skiroji!

NASVETI ZA STARŠE

 • S svojim vedenjem in ravnanjem bodimo zgled otrokom.
 • Na kolesu vozimo otroka starega do sedem let le, če imamo za to posebej pritrjen sedež in stopalke za noge.
 • Večji otroci, ki prerastejo otroške varnostne sedeže v avtu, naj uporabljajo posebne podloge _  jahače in običajni varnostni pas.
 • V avtomobilu bodimo vedno pripeti z varnostnim pasom.
 • Otroci naj vstopajo/izstopajo v avto na tisti strani, ki je obrnjena stran od drugih vozil in prometa.
Dostopnost