+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

DOM FRANA GRMA

Dom nosi ime po Franu Grmu, učitelju, dolgoletnem ravnatelju in očetu slovenske praktične fonetike.

Namenjen je otrokom in mladostnikom iz bolj oddaljenih krajev in tistim, ki doma nimajo zagotovljenih ustreznih pogojev za šolsko delo, ki ga zahteva vzgojno izobraževalni proces v naši osnovni in srednji šoli.

Na začetku šolskega leta je v dom vključenih 87 mladostnikov. V domu v ZGNL je 39 otrok, v DD Vič 48, od tega v stanovanju v okviru projekta SSVOMLO samostojno živijo 3 mladostniki. Delo poteka v  petih vzgojnih skupinah v ZGNL, pet vzgojnih skupin pa gostuje v dijaškem domu Vič.  

VZGOJITELJSKI ZBOR

            Delovno mesto Skupina Število otrok
Dea Černe vzgojitelj v dijaškem domu 1. vzgojna skupina 7
Tess Kovačevič / Siniša Borovičanin vzgojitelj v dijaškem domu 1. vzgojna skupina

 

 

Maja Jevtić vzgojitelj v dijaškem domu 2. vzgojna skupina 7
Darij Bodlaj vzgojitelj v dijaškem domu 2. vzgojna skupina  
Marko Bregar vzgojitelj v dijaškem domu 2. in 3. vzgojna skupina  
Nives Gliha Lazanski vzgojitelj v dijaškem domu 3. vzgojna skupina 7
Mirzana Vršajević vzgojitelj v dijaškem domu 3. vzgojna skupina  
Boža Zagoričnik vzgojitelj v dijaškem domu 4. vzgojna skupina 11 (12)
Natalija Povhe vzgojitelj v dijaškem domu 4. vzgojna skupina  
Klara Logar vzgojitelj v dijaškem domu 5. vzgojna skupina 6
Andreja Modrijančič vzgojitelj v dijaškem domu 5. vzgojna skupina  
Ines Klavžar vzgojitelj v dijaškem domu 5. vzgojna skupina  
Veronika Gaber Korbar vzgojitelj v dijaškem domu 6. vzgojna skupina DD Vič 11 (12)
Petra Cotman vzgojitelj v dijaškem domu 6. vzgojna skupina DD Vič  
Maks Marion vzgojitelj v dijaškem domu 7. vzgojna skupina DD Vič 11
Katja Tavčar Lavrenčak vzgojitelj v dijaškem domu 7. vzgojna skupina DD Vič  
Iza Poljšak vzgojitelj v dijaškem domu 8. vzgojna skupina DD Vič 11
Neža Marion vzgojitelj v dijaškem domu / porodniški dopust 8. vzgojna skupina DD Vič  
Katja Smodiš vzgojitelj v dijaškem domu, DSP 9. vzgojna skupina DD Vič 7
Patricija Sirk vzgojitelj v dijaškem domu / porodniški dopust 9. vzgojna skupina DD Vič  
Teodora Golob vzgojitelj v dijaškem domu 10. vzgojna skupina DD Vič 7
Edvard Sikošek vzgojitelj v dijaškem domu 10. vzgojna skupina DD Vič  
Urška Lučka Novak porodniški dopust / vzgojitelj v dijaškem domu 8. vzgojna skupina DD Vič  
Maruša Atanasov vzgojitelj v djaškem domu 9. vzgojna skupina DD Vič  
Ursula Osojnik spremljevalka    

 

V domu Frana Grma sta dva nočna vzgojitelja, v vzgojni skupini nad delavnicami en nočni vzgojitelj in v DD Vič en nočni vzgojitelj.

Marko Bregar je vzgojitelj v 2. in 3. vzojni skupini. V teh dveh skupinah pomaga tudi Katarina Lovšin, strokovna delavka za otroke z avtizmom.

Klara Logar je vzgojiteljica v 1. in 4. vzgojni skupini, delno pokriva tudi 5. vzgojno skupino.

 

DRUGI STROKOVNI DELAVCI

Ime in priimek Delovno mesto
Valerija Janhar Černivec pomočnica ravnateljice
Barbara Lenart Bregar svetovalna delavka psihologinja
Bernarda Banko svetovalna delavka pedagoginja
Katarina Lovšin strokovna delavka za otroke z avtističnimi motnjami
Maruša Jarc Stergar svetovalna delavka socialna pedagoginja
Nina Janžekovič šolska knjižnica knjižnjičarka

 

Aktiv Vodja aktiva
Aktiv vzgojiteljev v domu Boža Zagoričnik / Maja Jevtić

 

DEJAVNOSTI

Veliko časa in pozornosti posvetimo pripravam za delo v šoli, domačim nalogam in učenju. Poudarek namenjamo posamezniku in njegovim posebnostim: skupaj z otrokovimi starši gradimo in usmerjamo njegovo pot v svet odraslih na način, ki je najprimernejši za posameznega otroka in njegove sposobnosti.

Pogosto obiščemo različne športne, kulturne in zabavne prireditve, ob praznikih okrasimo stanovanja, praznujemo rojstne dneve posameznikov, kuhamo večerje, pečemo sladice, organiziramo različne družabne igre in plese, piknike in izlete po bližnji okolici, ob koncu šolskega leta pa se skupaj odpeljemo še na celodnevni zaključni izlet. Kljub omejitvam zaradi korona virusa tem delu življenja v domu posvečamo veliko pozornosti in iščemo rešitve in načine, da ohranjamo varno in hkrati čimbolj odprto okolje bivanja v domu.

 

INTERESNE DEJAVNOSTI V DOMU

Interesna dejavnost Izvajalec
Urejanje vrtnih gredic ter domača peka in kuhanje Dea Černe
Glina Valerija Janhar Černivec
Socialno vključevanje z gledališkimi pristopi Veronika Gaber Korbar
Angleščina, slovečina Katja Tavčar Lavrenčak
Špornte aktivnosti v DD Vič Maks Marion
Organizirane družabne igre, filmski večeri in ustvarjalne delavnice v DD Vič vzgojitelji
Šah Boža Zagoričnik
Raziskujmo Ljubljano Teodora Golob

 

VZGOJNE SKUPINE ZA OTROKE Z AVTISTIČNO MOTNJO

Število otrok z avtističnimi motnjami v domu se povečuje, zato smo oblikovali tri vzgojne skupine v domu v ZGNL in dve vzgojni skupini v DD Vič. V vsaki skupini sta 2 matična vzgojitelja. Zaradi nujne sočasnosti dveh vzgojiteljev v kriznih trenutkih, je skupinah v domu v ZGNL prisoten še en vzgojitelj in v deležu tudi spremljevalka za otroke z AM.  Vzgojni načrt temelji na strategijah dela z otroki z AM, ki vključuje tudi samostojno pripravljanje večerij, razvijanje spretnosti in skrb za samostojno življenje.

 

DOMSKA SKUPNOST

V domski skupnosti gojenci uresničujejo svoje zamisli in razpravljajo o svojih željah in težavah. Zaželeno je, da v domski skupnosti sodelujejo vsi učenci in dijaki. Mentorica domske skupnosti je Teodora Golob.

 

 

Dostopnost