+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

 

KLEPETAJVA IN SE IGRAJVA

priročnik za spodbujanje govorno-jezikovne komunikacije od 4. do 7. leta starosti

Dragi starši in vsi, ki se pri svojem delu srečujete z otroki,

vsi si želimo, da bi bil naš otrok zdrav in da bi se razvijal v skladu s pričakovanimi razvojnimi mejniki. Pomemben in zelo opazen kazalnik razvoja je otrokova govorno-jezikovna komunikacija, ki se že od najzgodnejšega obdobja dalje razvija skozi vsakdanje interakcije z okolico, v katerih otrok aktivno sodeluje. Prvo in najpomembnejšo vlogo pri spodbujanju govorno-jezikovne komunikacije imajo starši, kasneje pa tudi vsi ostali, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki.

Igra je rdeča nit in najpomembnejša otrokova aktivnost v otroštvu, v kateri uživa, aktivno raziskuje, je sproščen, spontan, ustvarjalen in motiviran. Ker ponuja številne dragocene komunikacijske izkušnje,  ki pripomorejo k uspešnemu razvoju sporazumevalnih spretnosti, predstavlja odlično motivacijsko sredstvo za spodbujanje govorno-jezikovne komunikacije.

V dobi sodobne tehnologije starši včasih težko sami najdejo in izberejo zamisli za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja v vsakodnevnih aktivnostih.

Kot pomoč pri iskanju idej in priložnosti za spodbujanje govorno-jezikovne komunikacije v vsakdanjem življenju je tekom dolgoletnih izkušenj iz najine logopedske prakse nastala zbirka nasvetov in predlogov, ki sva jih združili v ustvarjalnem priročniku za spodbujanje govorno-jezikovne komunikacije otrok od 4. do 7. leta starost – Klepetajva in se igrajva. Ob priročniku sva pripravili tudi  zabaven videoposnetek za otroke, v katerem je prikazanih nekaj praktičnih idej za igro v domačem okolju, ki spodbujajo aktivno interakcijo med otrokom in odraslim, krepijo otrokovo zmožnost sodelovanja v dialogu ter doživljanja pozitivnih občutkov ob tem, da zmore, da je razumljen in da lahko s svojim govorom aktivno vpliva na bližnjo okolico.

Glavni lik v ustvarjalnem priročniku je klepetav in radoveden žabec Filip, ki se nadvse rad igra in vabi otroke, da se skupaj z njim podajo v zabavni svet glasov in besed.

Skupaj z njim boste razmišljali, poslušali, opazovali, pripovedovali, opisovali, reševali uganke, risali, prepoznavali in posnemali različne prvine govora, ritem, rime, glasove in besede. Bogatili boste besednjak, spoznavali slovnična pravila ter se učili slušno razlikovati podobne besede in glasove.

Pomagal vam bo poiskati čim več različnih načinov in priložnosti za zabaven in poučen pogovor med igro in vsakodnevnimi aktivnostmi.

Ker pri spodbujanju otrokove govorno-jezikovne komunikacije sodelujejo vsi, ki se z njim srečujejo, bodo Filipove igre in ideje pri svojem delu lahko koristno uporabili tudi logopedi, surdopedagogi, vzgojitelji, specialni in rehabilitacijski pedagogi in učitelji v prvem triletju osnovne šole. 

Urša Dular Kolar in Branka Podboj

PRIROČNIK LAHKO NAROČITE PREKO:

Trgovinica Zebra Gre Na Luno
Stari trg 24, 1000 Ljubljana

Telefon: +3861 320 44 88
Elektronska pošta: trgovinica@zgnl.si

www.trgovinica-zebra.si
Kontaktna oseba: Natalija Huš

Možnost nakupa/osebnega
prevzema v trgovini ali dostave po pošti.

Dostopnost