V okviru učbeniškega sklada si je v knjižnici tudi letošnje šolsko leto mogoče izposoditi učbenike.

Izposoja učbenikov je za učence osnovne šole brezplačna. Dijaki za izposojo učbenikov plačajo obrabnino, ki znaša največ tretjino nabavne cene učbenika.

Pred dvigom učbenikov je potrebno oddati naročilnico in pokazati potrdilo o plačilu.

Seznam vseh potrebščin, ki jih dijaki in učenci potrebujejo za šolsko delo, vključno z delovnimi zvezki, ki jih kupijo sami, in učbeniki, ki so na voljo v učbeniškem skladu, si lahko ogledate za vsak razred in letnik posebej TUKAJ.