+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

5.LETNIK POKLICNO TEHNIČNEGA IZOBRAŽEVANJA (PTI) 2021/22

SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI

SLOVENŠČINA M. Furlan Brec: Slovenščina na poklicni maturi: zbirka nalog z rešitvami 2003-2008, Državni izpitni center (priporočeno)
MATEMATIKA

Kalkulator po dogovoru z učiteljem matematike, geotrikotnik, šestilo

Zbirke vaj Alfa, natančne naslove sporoči učitelj matematike septembra 2021

ANGLEŠČINA

Andrin A.: Angleščina na poklicni maturi, zbirka izbranih maturitetnih nalog z napotki in rešitvami 2002-2013, državni izpitni center, 2013 (nova izdaja) – priporočeno

Slovar (npr.: B. Potočnik: Angleško-slovenski in slovensko-angleški žepni slovar) – priporočeno

FIZIKA
 

ZVEZKI

zvezek A4, črtani, 8 kom

zvezek A4, mali karo, 2 kom

brezčrtni listi, mapa  za vpenjanje (slovenščina)

Za morebitne dodatne potrebščine se bodo dijaki dogovorili z učitelji.

 

TEHNOLOGIJA ZA PROGRAM GRAFIČNI TEHNIK
PRAKTIČNI POUK Delovna obleka in primerna obutev

 

 

STROKOVNI PREDMETI TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Slušalke in drugo po dogovoru z učiteljem strokovnih predmetov.

 

STROKOVNI PREDMETI LESARSKI TEHNIK

Po dogovoru z učiteljem strokovnih predmetov.

Delovna obleka in primerna obutev za praktični pouk.

 

STROKOVNI PREDMETI STROJNI TEHNIK

 

OBDELAVA GRADIV 1x črtan zvezek A4
UČINKOVITA RABA ENERGIJE

1x črtan zvezek A4

 

 

Po dogovoru z učiteljem strokovnih predmetov.

Delovna obleka in primerna obutev za praktični pouk.

Dostopnost