+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

4.LETNIK SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA (SSI) 2021/22

SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Predmet Potrebščine
Slovenščina

1 črtasti zvezek A4, mapa A4

nadaljujemo s samostojnim delovni zvezkom od lani – Križaj Ortar: Na pragu besedila 3 – izdaja s plusom,  Rokus, EAN 9789612920289

Angleščina 2 črtasta zvezka A4
Matematika

1 mali karo zvezek A4

Kalkulator po dogovoru z učiteljem matematike, geotrikotnik, šestilo

Zbirka vaj Alfa, natančne naslove sporoči učitelj matematike septembra 2021.

Psihologija 1 črtasti zvezek A4
Komunikacija 1 črtasti zvezek A4
Slovenski znak.  jezik 1 črtasti zvezek A4
Športna vzgoja Športna oprema

 

STROKOVNI PREDMETI V PROGRAMU MEDIJSKI TEHNIK

Predmet Potrebščine
Kakovost in trženje 1 črtasti zvezek A4
Medijsko oblikovanje

Vložna mapa in 50 srajčk

1 črtasti zvezek A4

Tipografija in reprodukcija Nadaljevanje iz 3. letnika – po potrebi
Snemanje in montaža: 1 zvezek veliki A4, črtasti, 100-listni, trde platnice, lepilo, škarje
Multimedijska produkcija 1 zvezek veliki A4, črtasti, 100-listni, trde platnice, količina: 1, lepilo, škarje

 

STROKOVNI PREDMETI V PROGRAMU GRAFIČNI TEHNIK

Predmet Potrebščine
Grafična dodelava 1 črtasti zvezek A4
Tisk 1 črtasti zvezek A4
Kakovost in trženje 1 črtasti zvezek A4
Ofsetni tisk – izbirni predmet 1 črtasti zvezek A4
Knjigoveštvo, kartonažerstvo – izbirni predmet 1 črtasti zvezek A4

 

 

Dostopnost