+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si
  1. LETNIK POKLICNO TEHNIČNEGA IZOBRAŽEVANJA (PTI) 2021/22

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

 

SLOVENŠČINA

M. Furlan Brec: Slovenščina na poklicni maturi: zbirka nalog z rešitvami 2003-2008, Državni izpitni center (priporočeno)
MATEMATIKA

Kalkulator po dogovoru z učiteljem matematike, geotrikotnik, šestilo

Zbirke vaj Alfa, točne naslove sporoči učitelj matematike septembra 2021.

ANGLEŠČINA

A. Andrin: Angleščina na poklicni maturi, zbirka izbranih maturitetnih nalog z napotki in rešitvami 2002-2013, Državni izpitni center, 2013 – nova izdaja (angleščina), priporočeno

·Slovar (angleščina), priporočen

KEMIJA periodni sistem elementov (zložljivi)

ZVEZKI

 

 

zvezek A4, črtani, 9 kom

zvezek A4, mali karo, 2 kom

brezčrtni listi, mapa A4 za vpenjanje (slovenščina)

 

STROKOVNI PREDMETI GRAFIČNI TEHNIK

TEHNOLOGIJA ZA PROGRAM GRAFIČNI TEHNIK
PRAKTIČNI POUK Delovna obleka in primerna obutev

 

STROKOVNI PREDMETI TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Slušalke in drugo po dogovoru z učiteljem strokovnih predmetov.

 

STROKOVNI PREDMETI LESARSKI TEHNIK

Po dogovoru z učiteljem strokovnih predmetov.

Delovna obleka in primerna obutev za praktični pouk.

 

STROKOVNI PREDMETI STROJNI TEHNIK

 

OBDELAVA GRADIV 1x črtan zvezek A4
UČINKOVITA RABA ENERGIJE

1x črtan zvezek A4

 

 

 

Po dogovoru z učiteljem strokovnih predmetov.

Delovna obleka in primerna obutev za praktični pouk.

Dostopnost