+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

TRAJANJE PROJEKTA: 1.7.2015 – 30. 6. 2017 (24 MESECEV)

PROJECT DURATION: 1.7.2015 – 30. 6. 2017

OPIS PROJEKTA:

Projekt Special plus for us Zavod za gluhe in naglušne prijavlja kot drugi projekt v programu Erasmus+. Projekt je namenjen strokovnim delavcem zavoda, ki delajo na področju predšolske in osnovnošolske vzgoje ter splošnih predmetih srednješolske vzgoje. Prav tako so v projekt vključeni sodelavci z zdravstvene enote. Načrtujemo mobilnost 21 udeležencev, sodelovali pa bomo  s petimi partnerji iz Velike Britanije, Finske, Belgije, Španije in Italije.

Teme našega projekta so: področje avtizma, gluhote in govorno-jezikovnih motenj ter prenos najsodobnejših metod in oblik dela v slovenski prostor.

Cilji projekta so: prenos dobrih praks, osebnostna in strokovna rast udeležencev, dobra diseminacija in evalvacija projekta, krepitev mednarodnih povezav. Prioriteta letošnjega projekta je tudi vključevanje udeležencev s področja predšolske vzgoje ter tematska prioriteta s tega področja: zgodnja pomoč za otroke z avtizmom in gluhoto – s tem s pridružujemo ciljem programa Erasmus +, ki poudarjajo pomen predšolske vzgoje. Projekt bo trajal dve leti.

PROJECT DESCRIPTION:

Special plus for us is Erasmus+ KA1 mobility project, second for us in Erasmus+. We plann mobilities for our educational staff from a field of pre-school and school education. We also include our staff from our health unit. We plann to send 21 participants  in United Kingdom, Finland, Italy and Spain.

The main objectives of our project are: transfer of educational methods, personal and professional growth, well presented dissei+mination and evaluation of our pdoject  and strenghtening of international cooperation. The priority of our project this year is promoting pre-school education especally early intervention programme for children with autism and deaf children. We are going to follow the main objectives of Erasmus+ where preschool education is one of priorities. Our project duration will be two years.

Dostopnost