+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN  ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024, KI GA JE PRIPRAVIL STROKOVNI AKTIV

SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Predmet Potrebščine
Slovenščina 1 črtasti zvezek A4, mapa A4
Matematika 1 mali karo zvezek A4, kalkulator po dogovoru z učiteljem matematike, geotrikotnik, šestilo
Družboslovje in naravoslovje 1 črtasti zvezek A4, periodni sistem elementov
Komunikacija 1 črtasti zvezek A4
Slovenski znakovni jezik 1 črtasti zvezek A4, lahko lanski

 

STROKOVNI PREDMETI OBDELOVALEC LESA

Predmet Potrebščine
Temeljna znanja lesarstva

1 črtasti zvezek A4, 1 brezčrtni zvezek A4,

2x trikotnik

Strojna obdelava lesa

Ročna obdelava lesa

delovna obleka, 1 črtasti zvezek A4,

tračni meter

tesarski svinčnik

Priprava in izdelava izdelka

 

STROKOVNI PREDMETI POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH

Predmet Potrebščine
Tehniško sporazumevanje 1 brezčrtni zvezek A4, črtalnik, 1x šestilo, 2x trikotnik, 1x geotrikotnik, 3 svinčnika (HB, 2B, 3H)
Rokovanje s stroji in napravami delovna obleka, 1 črtasti zvezek A4,
Izbirni predmet 1 črtasti zvezek A4, 1 brezčrtni zvezek A4

 

STROKOVNI PREDMETI PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ

Predmet Potrebščine
Poznavanje tekstila 1 črtasti zvezek A
Preoblikovanje tekstilij 1 črtasti zvezek A4

Enostavni tekstilni izdelki

Ročna dela

krojaški centimeter

naprstnik

navadne igle (za ročno šivanje)

bucike (s steklenimi glavicami)

škarje

1 brezčrtni zvezek A4

 

STROKOVNI PREDMETI POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

Za strokovno praktične predmete bodo učbeniki / potrebščine znane septembra 2023.

 

Za morebitne dodatne potrebščine se bodo dijaki dogovorili z učitelji.

Dostopnost